b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_15047962_318583348523296_1001210761357295616_n.jpg

Deklaracje dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych ze środków budżetu Gminy Bogatynia w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, przy  ul. Daszyńskiego, w pokoju nr 5 (Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni) w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017r. 

Bogatynia, widok od ulicy Zamoyskiego, fot. instagram.com/bogatynia_info

Najważniejsze informacje z regulaminu:

1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy, w szczególności:
1)   wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
a)  kotły gazowe,
b)  kotły na lekki olej opałowy,
c)  piece zasilane prądem elektrycznym,
d)  kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
2)  likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):
a)  kolektory słoneczne,
b)  pompy ciepła,
c)  panele fotowoltaiczne,
d)  przydomowe elektrownie wiatrowe.

2. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikro instalacji.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie dla danego Inwestora na wymianę danego źródła ciepła może być udzielana tylko jeden raz. 

4. Dofinansowaniem nie są objęte nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np.: domy letniskowe oraz budynki w budowie.

5. Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 jest otrzymanie przy Gminę środków finansowych z Funduszu.

=================================================

1. W przypadku wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła, to jest: kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012); likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), to jest: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, dofinansowanie może być udzielone w wysokości nie większej niż 50% kosztów kwalifikowanych, przedsięwzięcia, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

a) dla domu jednorodzinnego - 20.000,00 zł
b) dla mieszkania w domu wielorodzinnym - 14.000,00 zł
c) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań iloczyn tej liczby i kwoty 8.000,00 zł

2 W przypadku wymiany lokalnych źródeł ciepła, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, pozostałą część kosztów przedsięwzięcia ponosi Inwestor.

3. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel środków z Funduszu.

4. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podjęciu przez Fundusz uchwały przyznającej pożyczkę dla Gminy.

5. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane określone w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu poniesione w ramach zawartej umowy.

=================================================

Zakres kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

1. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia 01 stycznia 2017 r. i kończy 30 września 2018 r.

2. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

3. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniać normy i być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

4. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
5) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
6) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
11) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

5. Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
1) koszt nadzoru nad realizacją,
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta.

6. W przypadku, gdy w nieruchomości stanowiącej zasób komunalny, oprócz lokali mieszkalnych, zlokalizowane są lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, kosztem niekwalifikowanym jest:
a) wartość zadania związanego z realizacją „Programu” w części odpowiadającej udziałowi procentowemu powierzchni tych lokali w ogólnej powierzchni mieszkalnej nieruchomości,
b) w pozostałych przypadkach - całość kosztów związanych z tymi lokalami.

7. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy komunalnych lokali mieszkalnych, w których mieszkaniec jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

=================================================

Deklaracja do pobrania: <tutaj>

=================================================

Źródło: UMiG Bogatynia

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Sezon na grypę przy …

21-02-2018 Wyświetleń:667 1 Komentarz

Złodzieje spowodowal…

21-02-2018 Wyświetleń:886 Brak komentarzy

Nieśli kosz na prani…

21-02-2018 Wyświetleń:702 2 Komentarze

Plac będzie pełnił r…

21-02-2018 Wyświetleń:1053 3 Komentarze

Nie będzie dofinanso…

21-02-2018 Wyświetleń:1603 9 Komentarzy

17 lat odsiadki za n…

20-02-2018 Wyświetleń:1009 9 Komentarzy

Mistrzostwa Miasta i…

20-02-2018 Wyświetleń:130 Brak komentarzy

Wolę boksować na wyj…

20-02-2018 Wyświetleń:153 Brak komentarzy

Chcą włączyć ogólnia…

20-02-2018 Wyświetleń:2678 18 Komentarzy

Wypadki i kolizje, p…

20-02-2018 Wyświetleń:1069 Brak komentarzy

Próbowali zapłacić w…

20-02-2018 Wyświetleń:895 Brak komentarzy

Bogatynia sprzedaje …

20-02-2018 Wyświetleń:841 3 Komentarze

czwartek, luty 22, 2018W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies