- reklama -

Adam Balcer

O Sobie:

Urodziłem się 26 października 1971 w Zgorzelcu. Dorastałem i wychowywałem się w Bogatyni.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Mam dwoje dzieci, Dawida oraz Gabrysię.

Sukces ma dla mnie jedno imię – szczęśliwa rodzina.

Na gruncie społecznym jestem lokalnym patriotą, zaangażowanym w organizację
i realizację wielu projektów skierowanych do Mieszkańców Bogatyni. Zawodowo jestem związany z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Bogatynia, kierując tą placówką od 10 lat.

Wierzę przede wszystkim w ludzi, w ich wolę rozwoju, potrzebę zmiany i ciężką pracę na rzecz swoich najbliższych. Każdy ma swój czas, miejsce na ziemi… Żyjemy tu i teraz
w naszej „Małej Ojczyźnie”, dbajmy więc o nią rozwijając Ją i wspierając dobrymi wyborami…

Z wykształcenia jestem pedagogiem, ukończyłem UW w Warszawie. Następnie przez wiele lat podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku terapii i zarządzania uzyskując certyfikaty upoważniające mnie do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.

Moje doświadczenie zawodowe jest bardzo szerokie. Poznałem smak ciężkiej pracy fizycznej, którą bardzo cenię, ale najważniejsza dla mnie jest praca z drugim człowiekiem. Pracowałem wiele lat
w szkole z dziećmi jako pedagog, socjoterapeuta, a także z osobami dorosłymi m.in. ofiarami przemocy, uzależnionymi od narkotyków i sprawcami przemocy w zakładzie karnym.

Na chwilę obecną kieruję Biblioteką Publiczną w Bogatyni. Podejmując się pracy w bibliotece założyłem sobie, że placówka będzie otwarta na pomysły mieszkańców, pracowników oraz wspierała lokalnych twórców i ich twórczość. Żeby dobrze wywiązać się z roli menedżera ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Pablic Relations i zarządzania instytucjami kultury. Z informacji zwrotnych od czytelników i artystów wiem, że mój plan jest dobrze realizowany.

Działalność społeczna.

Od wielu lat kieruję Stowarzyszeniem „Razem dla Bogatyni”. Jako lider stowarzyszenia podjąłem wiele inicjatyw społecznych organizując m.in.:

- Festiwal Kobiet – w tym roku przypadnie IX edycja imprezy;

- „Rozlicz PIT za darmo” – razem ze Stowarzyszeniem „Amazonki” z Bogatyni;

- Kampania „Biała Wstążka” – akcja skierowana do mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet;

- Rajd „Białej Wstążki” – razem ze Stowarzyszeniem „BOG-TUR”;

- „Tak dla Single Track” – razem z bogatyńskimi stowarzyszeniami oraz partnerami z Czech.
Projekt budowy ścieżek pieszo – rowerowych.

Od wielu lat prowadzę w Artradio Bogatynia audycję „Bogatynia w Eterze” – promując lokalne stowarzyszenia, twórców oraz kluby sportowe. Celem audycji jest ukazanie, że w Bogatyni jest wiele zdolnych, kreatywnych osób, które swoją działalnością zdobią naszą gminę.

Pomysł na powiat.

Szanowni Państwo, można pisać piękne programy wyborcze, obiecywać różne cuda. Wiele spraw
w gminie Bogatyni nie jest uporządkowanych, kuleją one z różnych powodów. Gmina zrzuca na powiat, a powiat na gminę.

Moim celem jest zająć się sprawami, które najbliższe są mi osobiście i znam je z własnej pracy zawodowej:

 • Wsparcie szkół ponadpodstawowychw Bogatyni poprzez unowocześnienie kierunków kształcenia zgodnie z trendami na naszym terenie. Pracując w Zespole Szkół Zawodowych
  w Bogatyni byłem pomysłodawcą wprowadzenia liceów profilowanych oraz szkół dla dorosłych „Studium Socjalnego”. Dodatkowo prowadziłem badania ankietowe w szkołach bogatyńskich pod kątem zainteresowania młodzieży kierunkami kształcenia. Akcja prowadzona z innymi nauczycielami ZSZ przyniosła oczekiwany efekt – szkoła wypełniła się młodzieżą.
 • Rozwijanie działań profilaktycznych na terenie gminy Bogatynia poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wygospodarowanie miejsca na warsztaty dla osób krzywdzonych, doposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni oraz przywrócenie jej siedziby w dogodne miejsce, żeby rodzice z dziećmi nie musiały wspinać się po stromych schodach.
 • Doposażenie policji w niezbędny sprzęt do realizacji swoich podstawowych obowiązków, szkolenia dzielnicowych oraz wprowadzenie superwizji dla policjantów, którzy biorą udział
  w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw Działania Przemocy.
 • Utworzenie Powiatowego Ośrodka Rozwoju dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych i asystentów rodzin – kadra oświatowa z całego powiatu powinna mieć możliwości rozwoju oraz superwizowania swojej pracy. Ten sam problem dotyczy również pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników socjalnych oraz asystentów rodzinnych.
 • Doposażenie bogatyńskiego szpitala ze strony powiatu. W gminie Bogatynia mieszka ponad dwadzieścia tysięcy osób, nie może być tak, że nasza placówka medyczna nie ma dostatecznego wsparcia ze strony powiatu.
 • Będę zabiegał o remonty dróg powiatowych w Gminie Bogatynia – droga Bogatynia – Porajów powinna być wyremontowana w pierwszej kolejności!
 • To, o co od wielu lat staram się, to budowa ścieżek pieszo – rowerowych. Jestem przekonany, że połączone siły Powiatu i Gminy Bogatynia przyczynią się do tego, że do pracy – m.in. wKopalni, Elektrowni i innych spółkachpracownicy będą mogli dojeżdżać bezpiecznie swoimi jednośladami, dbając przy okazji o kondycję, zdrowie i środowisko!

Bardzo serdecznie dziękuję za przeczytanie moich planów związanych z działalnością w Radzie Powiatu. Kandyduję na radnego powiatowego, bo wierzę, że „Może być lepiej”.

Proszę o Twój Głos!

Z wyrazami szacunku, Adam Balcer

Publikacja sfinansowana przez KWW Bezpartyjni Samorządowcy

środa, styczeń 20, 2021