b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_20190908_110721.jpg

Wczoraj (19.10) Gmina Bogatynia zaprosiła do składania ofert na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia. Można je składać bądź przesyłać do 30.10.2020 r.

 

fot. archiwum

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia - jako czynnika prewencji przestępczości oraz narzędzia umożliwiającego podejmowanie skutecznych działań Straży Miejskiej i Policji wobec obserwowanych negatywnych zjawisk, a w szczególności aktów przemocy, wandalizmu, dewastacji i niszczenia mienia, kradzieży, wybryków chuligańskich oraz zaboru mienia. Celem programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie planowanych kosztów prac projektowych oraz zakupu, montażu i uruchomienia systemu monitoringu miasta (CMM) wraz z wyposażeniem centrum dozoru wizyjnego z siedzibą w budynku PEC S.A. przy ul. Daszyńskiego 29 (docelowa siedziba Straży Miejskiej) oraz zdalnego stanowiska operatorskiego (CO - centrum oglądowe) w nowym budynku Komisariatu Policji przy ul. Stefana Batorego, dla trzech wariantów transmisji danych, tj.:

1. Bezprzewodowy system radiowy typu „punkt-punkt”.

2. Kablowy (światłowód) z rozpoznaniem i wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (ORANGE) .

3. Mieszany (kablowy, radiowy i GSM (Global System for Mobile Communications).

Założenia taktyczne dla monitoringu:

1. Właścicielem procesu monitoringu miejskiego będzie Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, który powierza funkcję nadzoru nad funkcjonowaniem centrum monitoringu miejskiego (CMM) Komendantowi Straży Miejskiej w Bogatyni.

2. Monitoringiem należy objąć drogi wlotowe oraz kluczowe strefy na terenie miasta, z zastosowaniem nowoczesnych kamer cyfrowych o wysokiej jakości sygnału.

3. Zadaniem CMM będzie prowadzenie obserwacji wyznaczonych stref w trybie ciągłym, analiza zdarzeń, a także przetwarzanie materiału dla celów rozpoznania, identyfikacji, korelacji zdarzeń i wykorzystania tej wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i predykcji sytuacji niepożądanych.

4. Systemy techniczne stosowane przez CMM powinny umożliwiać zabezpieczenie materiału wideo do celów dowodowych. Nagrania i dowody z CMM powinny być dostępne do eksportu na nośniki zewnętrzne wyłącznie dla uprawnionych osób, zarówno formalnie jak i technicznie w systemie zarządzania video (VMS).

5. Nagrania video z kamer powinny podlegać przechowywaniu w bieżącym systemie przez okres co najmniej 1 miesiąca, a w systemie archiwum przez okres co najmniej pół roku, z zastrzeżeniem postanowień prawnych, które w przyszłości mogą regulować parametry czasu przetwarzania danych.

6. Infrastruktura systemu ma zapewniać możliwość przesyłania strumieni video w sposób ciągły (w dzień i w nocy), na żywo, z zapewnieniem wysokiego poziomu zabezpieczenia monitorowanego sygnału i stabilnej pracy w przypadku opadów atmosferycznych.

7. W ramach monitoringu należy przewidzieć wdrożenie monitoringu pojazdów na drogach wlotowych do miasta wraz z identyfikacją numerów tablic rejestracyjnych.

Monitoring pojazdów na drogach wlotowych ma na celu rejestracje pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta, gromadzenie tablic w bazie z możliwością ich przeszukania w dowolnym momencie, np. w razie zgłoszenia kradzieży, włączenie tablicy na tzw. czarną listę, która „zauważy” szukany pojazd i zgłosi alarm w momencie przejazdu przez monitorowaną lokalizację, a wygenerowany w ten sposób alarm może być obsłużony przez operatora CMM przez skierowanie w stosowne miejsce służb.

8. System powinien mieć swobodną możliwość rozbudowy do co najmniej 60 kamer.

--
Więcej szczegółów <tutaj>

Źródło: UMiG Bogatynia

Kategoria: Aktualności