fot. bogatynia.info.plWedług nieoficjalnych informacji, projektant miał wycenić dokumentację odbudowy 11 mostów na Miedziance na prawie 4 mln zł. Niewykluczone, że gmina musiała zapłacić jeszcze więcej

Dokumentację projektową odbudowy bogatyńskich mostów wykonała poznańska firma Fojud Development Sp. z o.o. jako podwykonawca konsorcjum, na którego czele stała Jedynka Budownictwo Sp. z o.o. Ponieważ wykonawca nie rozliczył się całkowicie z projektantem, mimo iż gmina Bogatynia uregulowała należności, spółka Fojud Development wystąpiła przeciw gminie na drogę sądową – o czym radę gminy i miasta poinformowano podczas sesji 21 maja.

Gmina ostatecznie rozliczyła się ze spółką, stając się właścicielem dokumentacji, co pozwoli na dokończenie odbudowy. Ugoda mogłaby oznaczać, że oprócz prawie czterech milionów dla wykonawcy, trzeba było dołożyć jakąś kwotę na zaspokojenie roszczeń podwykonawcy. Tym samym koszt dokumentacji mógł nawet przekroczyć 4 mln zł.

Wykonanie dokumentacji mieściło się w kwocie 22,7 mln zł, za którą miały być odbudowane mosty według formuły "zaprojektuj i wybuduj".

Podobne artykuły:


Kategoria: Aktualności