UMiG Bogatynia, fot. bogatynia.info.plZarządzeniem burmistrza z dnia 1 marca 2012 r. powołano komisję przetargową, której celem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie gminie kredytu. Będzie to kredyt długoterminowy na finansowanie zadań w kwocie 22 mln zł

Uchwalając tegoroczny budżet, rada gminy i miasta ustaliła kwotę 22 milionów zł jako maksymalny limit kredytów długoterminowych na bieżący rok. W 2012 gmina planuje spłacić ok. 7,8 mln zł z otrzymanych wcześniej kredytów i pożyczek. Koszt obsługi zadłużenia to ok. 3,7 mln zł, z uwzględnieniem 0,5 mln zł na ewentualną spłatę kredytu, poręczonego dla SPZOZ (vide  Na co choruje SPZOZ? - red.).

W roku ubiegłym koszt obsługi zadłużenia planowano na około 1,6 mln zł, a więc mamy do czynienia ze znacznym wzrostem obciążeń – na ok. 800 tys. szacuje się odsetki tylko od kredytu, planowanego na ten rok. Odsetki od kredytu 19 mln zł, zaciągniętego w 2009 r. to ok. 1,081 mln zł, a od kredytu w wysokości 15 mln zł, który gmina zaciągnęła w zeszłym roku, to ok. 962 tys. zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku to ok. 38,6 mln zł. Pod koniec tego roku zadłużenie gminy wyniesie ok. 52,8 mln zł, czyli ponad 2 tysiące zł w przeliczeniu na jednego, nawet najmniejszego, mieszkańca gminy. Tym samym w grudniu wzrost zadłużenia gminy, licząc od 2006 roku, wyniesie ponad 40 mln zł.

(Redakcja: wczoraj ogłoszono przetarg na kredyt. Okres spłaty: 8 lat).

Kategoria: Aktualności