Na terenie Bogatyni działa siedem organizacji zrzeszających działkowców z terenu naszej gminy, fot. UMiG BogatyniaDecyzją Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w dniu 2 marca br. przekazane zostało wsparcie finansowe w formie dotacji na wykonanie zadań publicznych dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Na terenie Bogatyni działa siedem organizacji zrzeszających działkowców z terenu naszej gminy. Należą do nich: ROD „Marzenie”, ROD „Sasanka”, Prezes ROD „Relaks", ROD „Energetyk”, ROD „Jarzębinka”, ROD „Przylesie” i ROD „Zorza”.
Sprawy poruszane podczas spotkania dotyczyły tematów związanych z nielegalnym składowaniem śmieci w obrębie ogrodów działkowych, kradzieży i dewastacji działek oraz akcji sterylizacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy. Podjęto również dyskusję związaną z problemem wody zalegającej na powierzchni terenu oraz wyrównania dróg dojazdowych do działek.

Na pytania działkowców odpowiadała Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Jolanta Nietrzeba – Marcinonis, a także Komendant Straży Miejskiej Dariusz Pobiedziński oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bogatyni.

Źródło: UMiG BogatyniaKategoria: Aktualności