Pogorzelisko po wypalaniu trawy w okolicy wzgórza Obserwator - 2011 r., fot. archiwum bogatynia.info.plJuż kilkukrotnie strażacy interweniowali w akcji gaszenia traw. Wczoraj było aż pięć interwencji

Wczoraj lokalni strażacy aż pięciokrotnie gasili pożary traw: w Bogatyni (trzy), Trzcińcu i Sieniawce. Największy był bogatyński, który 4 jednostki gaśniczo - ratownicze gasiły przez prawie dwie godziny. W zeszłym roku w powiecie zgorzeleckim było aż 707 pożarów lasów oraz w rolnictwie i uprawach (na 1913 wszystkich zdarzeń).

Strażacy każdego roku ostrzegają i przypominają, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne i nielegalne, ale również - wbrew powszechnemu przekonaniu - szkodliwe dla gleby. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Od 2004 roku rolnik przyłapany na podpalaniu traw musi liczyć się z utratą dopłaty unijnej oraz grzywną.

Według kodeksu wykroczeń sprawca może podlegać karze grzywny do 5 tys. zł, a zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Na koniec garść przepisów:

W myśl ustawy o ochronie przyrody „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) - podlega karze aresztu albo grzywny”. "(...) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 2. korzystania z otwartego płomienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł. „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Kategoria: Aktualności