Siedziba BWiO, fot. archiwum bogatynia.info.plByły radny został odwołany z funkcji prokurenta w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni. Swoją funkcję pełnił ok. 4 miesiące

Paweł Marciniak pełnił już różne funkcje w BWiO: był chwilę wiceprezesem, później dyrektorem. Ostatnio został prokurentem, czyli pełnomocnikiem gospodarczym spółki. Prokura upoważnia do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Były radny ubiegłej kadencji miał tzw. prokurę łączną, co oznacza, że czynności mógł wykonywać łącznie z innym członkiem zarządu BWiO. Wcześniej prokurentem "wodociągów" była główna księgowa Krystyna Janek. Zmiany dokonano w sierpniu br.

W połowie listopada br. prokurent Marciniak został wykreślony z rejestru sądowego spółki. Nie powołano nowego prokurenta. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. są jednoosobową spółką Gminy Bogatynia, która posiada 100% akcji.

R E K L A M A

Kategoria: Aktualności