b_699_699_16777215_00_images_stories_instagram_51775664_2293411367370304_8403523523770843136_n.jpg

Burmistrz Wojciech Błasiak powołał Pełnomocnika do Spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

[Czytaj także: Ile piją bogatynianie?]

Tu mieści się Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie, fot. www.instagram/bogatynia_info 

"Powołuję Pana Adama Balcera na Pełnomocnika do Spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" - możemy przeczytać w zarządzeniu burmistrza Bogatyni Wojciecha Błasiaka. 

Zadaniem Pełnomocnika jest przygotowanie, realizacja i rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Pełnomocnik za powierzone zadania nie będzie pobierał wynagrodzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Adam Balcer od 10 lat jest dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia, a od tej kadencji samorządowej został radnym powiatowym (KWW Bezpartyjni Samorządowcy). Z wykształcenia jest pedagogiem i terapeutą. 

Zakres obowiązków Pełnomocnika do Spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest szeroki Polega m.in. na prowadzeniu i koordynacji realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pełnomocnik zajmuje się również przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowaniem środków publicznych w ramach wyżej wymienionego Programu.

Kategoria: Aktualności