Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /autoinstalator/binfo/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /autoinstalator/binfo/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.powiatzgorzelecki.pl/images/Image4bozena_wojciechowska.jpg
There was a problem loading image http://www.powiatzgorzelecki.pl/images/Image4bozena_wojciechowska.jpg

Podczas VIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Bożena Wojciechowska - obecnie z-ca Burmistrza Bogatyni ds. polityki regionalnej - odebrała odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”, która została nadana przed Radę 24 września 2015 r. w uznaniu dotychczasowych osiągnięć w działalności dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i kulturalnej promującej powiat zgorzelecki.

Pani Bożena Wojciechowska przez ponad 20 lat kierowała Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Bogatyni. Jest osobą doświadczoną i kompetentną, która dała się poznać w naszym powiecie nie tylko jako sprawny menedżer, ale również oddany dzieciom i młodzieży nauczyciel. Podejmowała i nadal podejmuje szereg działań na rzecz powiatu zgorzeleckiego. Była inicjatorem i współorganizatorem konkursów przedmiotowych o zasięgu powiatowym. Współpracowała ze Związkiem Sybiraków, ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W szkole pod jej kierownictwem od wielu lat działał zespół tańca ludowego Turoszowianie, który rozsławiał gminę i powiat nie tylko w Polsce ale i za granicą - Czechy, Niemcy, Dania, Francja. Byli to również laureaci wojewódzkich przeglądów zespołów artystycznych oraz Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych "Galop".

Pani Bożena Wojciechowska stworzyła w szkole warunki dla rozwoju nauczycieli. Od lat dziewięćdziesiątych prężnie działa i wciąż się rozwija Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, propagujące pedagogikę zabawy, pedagogikę cyrku i wiele innych form nowoczesnej edukacji. Gdyby nie wsparcie i zaangażowanie w działania KLANZY pani Bożeny Wojciechowskiej, wiele zamierzeń nie mogłoby być zrealizowanych. Ponadto Bożena Wojciechowska stworzyła w szkole swoiste centrum szkoleniowe, gdzie przyjeżdżali nauczyciele z całego powiatu i województwa, aby uczestniczyć w warsztatach pedagogiki zabawy. Dzięki jej otwartości i akceptacji do wprowadzania innowacji w nauczaniu, z warsztatów metodycznych korzystali nauczyciele całego powiatu zgorzeleckiego.

Image4bozena wojciechowska

Przy ogromnym zaangażowaniu i poparciu Pani Wojciechowskiej szkoła zrealizowała w latach 2009 - 2014 dwa projekty Comenius "Uczymy się przez całe życie", które rozsławiły powiat w świecie. Pierwszy - "Our tale heroes are meetingin Europe" skupiał dzieci i nauczycieli z Litwy, Włoch, Szkocji, Kraju Basków, Rumunii, Słowenii, Turcji. Drugi - "Come along and lets play together" dzieci i nauczycieli z Turcji, Rumunii, Kraju Basków i Łotwy. Oprócz mobilności w obu projektach, dzieci działały na różnych obszarach, poznawały kulturę i zwyczaje dzieci z Europy, wymieniały doświadczenia i wiedzę.

Pani Bożena Wojciechowska asystowała też wszystkim działaniom międzynarodowym koordynowanym przez Pana Marka Fularza, które promowały nie tylko szkołę i gminę, ale również powiat. Były to projekty w ramach programu eTwinnig oraz Schoolovision. Projekt Schoolovision rozsławiał nie tylko powiat zgorzelecki, ale i Polskę, ponieważ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni była jedyną polską szkołą, która uczestniczyła w przedsięwzięciu.

Mimo braku środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne, Pani Bożena Wojciechowska potrafiła zmotywować, pomagać i wzmacniać działania turystyczne i artystyczne, które służyły rozwojowi dzieci. Jednym z ważniejszych były działania Pana Janusza Błażków - nauczyciela z SP nr 1 w Bogatyni, którego podopieczni uczestniczyli w powiatowych konkursach turystycznych, marszach na orientację i oprócz poznawania piękna naszego regionu byli laureatami na szczeblach województwa i Polski.

Pani Bożena Wojciechowska przez wiele lat kompetentnie kierowała radą dyrektorów i wykształciła już sporą grupę nauczycieli, którzy z sukcesami pracują na terenie całego powiatu.

Źródło, foto: SP w Zgorzelcu
 

Kategoria: Aktualności