b_699_699_16777215_00_images_stories_newsy_20200115_183443.jpg

Powstała grupa referendalna, która chce odwołania Rady Miejskiej. Teraz czas na zebranie podpisów, aby referendum mogło się odbyć. Inicjatywę musi w 60 dni  poprzeć 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, czyli ok. 1,9 tys. bogatynian. Jeśli referendum dojdzie do skutku musi w nim zagłosować ponad 7,5 tys. uprawnionych. Poniżej komunikat Inicjatorów Referendum.

REFERENDUM LOKALNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI PRZED UPŁYWEM KADENCJI

Działając jako Inicjatorzy Referendum pragniemy podać do wiadomości Mieszkańcom Gminy Bogatynia przedmiot inicjowanego przez nas Referendum Lokalnego jakim jest odwołanie Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji – art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z  dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 741) dalej zwaną ustawą o referendum lokalnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym pragniemy, aby podczas niniejszego referendum padło następujące pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w  Bogatyni?”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 3 naszą decyzję o przeprowadzeniu Referendum Lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji uzasadniamy:

  • Brakiem zaangażowania Radnych w rozwiązywanie istotnych problemów finansowych Gminy Bogatynia.
  • Brakiem inicjatywy Radnych w podejmowaniu działań służących rozwojowi Gminy Bogatynia.
  • Podejmowaniem przez Radnych działań w interesie prywatno-rodzinno-zawodowym.
  • Decyzjami części Radnych, którzy byli również Radnymi w poprzednich kadencjach i  działali na szkodę mieszkańców poprzez podejmowanie uchwał, które doprowadziły do długoletniego zadłużenia Gminy Bogatynia.
  • Lekceważącym podejściem Radnych do swoich obowiązków, przejawiające się powtarzającymi się nieobecnościami na dyżurach, komisjach i sesjach.
  • Negatywną opinią społeczną związaną z brakiem reakcji Radnych na zatrzymanie Przewodniczącego Rady co skutkowało pogorszeniem wizerunku Gminy Bogatynia (nie podjęcie podczas I próby uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego).
  • Brakiem współpracy Radnych Rady Miejskiej w Bogatyni z Burmistrzem Miasta i  Gminy Bogatynia.
  • Brakiem współpracy i porozumienia pomiędzy Radnymi w istotnych sprawach wpływających na poprawę sytuacji społeczno – ekonomiczną Gminy Bogatynia.
  • Pobieraniem bardzo wysokich diet przez Radnych od początku kadencji i brak woli ich obniżenia pomimo wiedzy o złym stanie finansowym gminy.
  • Brakiem pełnej informacji na temat stanu finansów Gminy wśród wyborców w dniu wyborów.

Inicjatorzy Referendum: Gordienko Andrzej, Krawczyk Grzegorz, Kuczyc Rudolf, Rajewicz Jerzy, Grzegorz, Węsławowicz Maria, Chyła Kamil, Walkowiak Waldemar, Panacheda Leszek Józef, Otrociuk Małgorzata Aneta, Bihuniak Jarosław Mirosław, Marszałek Roman, Cytowicz Monika Estera, Baranowski Janusz, Warakomski Jan, Salata-Niemiec Agnieszka, Prędota Artur Henryk.

Pełnomocnik Inicjatorów Referendum: Grzegorz Czerniakowski, zam. Porajów.

Kategoria: Aktualności