Henryk Boruta

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Sylwia Puta - Świercz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta

Artur Oliasz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta

Paweł Body

radny

Dariusz Dąbruś

radny

Krystyna Dudziak-Piwowarska 

radna

Wojciech Dżoga

radny

Marian Gewert

radny

Krzysztof Gnacy

radny

Andrzej Guzowski

radny

Henryk Komarnicki

radny

Paweł Marciniak

radny

Ryszard Morawski

radny

Teodora Nowacka-Wątrobińska

radna

Edmund Nych

radny

Zdzisław Solecki

radny

Janusz Sontowski

radny

Jerzy Wiśniewski

radny

Jerzy Wojciechowski

radny

Ryszard Wołowski

radny

wtorek, lipiec 14, 2020