W poniedziałek, 31 maja w bogatyńskim magistracie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Projektu Cyklostrady Dolnośląskiej, której odcinki mają mieć swój początek na trójstyku w Porajowie.

 

W konsultacjach w formie telekonferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji oraz członkowie Sekcji Turystyki Rekreacyjnej “Bog-Tur”. W spotkaniu uczestniczył również pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

W zaprezentowanym przez zarząd województwa projekcie “Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego” znalazło się kilkanaście propozycji ich przebiegów, które będą osią powstającej Cyklostrady Dolnośląskiej. O przebiegu gminnego odcinka prowadzącego od granicy polsko-czeskiej w Porajowie, przez Bogatynię do granicy czeskiej Bogatynia – Kunratice dyskutowano właśnie na tymże spotkaniu. Mieszkańcom MiG Bogatynia zależy, aby trasa prowadziła przez najbardziej atrakcyjne turystycznie obszary, pokazując zarówno piękno przyrody, jak również zabytkową architekturę zrębowo-przysłupową. Uwagi do projektu zostaną zgłoszone do UMWD.

Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1 800 km tras, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

Źródło: UMiG Bogatynia

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.