b_699_699_16777215_00_images_stories_pge_kopalnia_KWB_Turów_male.jpg
  • Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 r. o numerze 65/94 na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Turów”
  • Kopalnia w Turowie będzie prowadziła swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 27 kwietnia 1994 r.
  • Decyzja z dnia 20 marca 2020 r. pozwoli kontynuować pracę kompleksu przez najbliższe 6 lat
  • PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża
    i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni
  • Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad
    3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku

 

Przyznanie przez Ministra Klimatu sześcioletniej koncesji oznacza kontynuację eksploatacji złoża węgla brunatnego przez kopalnię, która na skalę przemysłową prowadzona jest na tym terenie od 1904 r. Wydobycie węgla jest i będzie realizowane wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, który wyznaczony został w koncesji z 1994 r. W praktyce oznacza to, że Kopalnia Turów nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 25 lat temu, co więcej, obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej będzie o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w  koncesji z 1994 r.

Projekt zagospodarowania złoża Turów, przyjęty przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1993 roku, określał  pozwolenie na eksploatację złoża Turów do wyczerpania jego zasobów, czyli do 2044 roku.

Przedłużenie pozwolenia na wydobycie w Kopalni Turów to dobra wiadomość dla blisko 15 tysięcy pracowników, zarówno tych zatrudnionych w turoszowskim kompleksie, jak i we wszystkich firmach współpracujących z kopalnią i elektrownią. To również dobra wiadomość  dla milionów polskich rodzin, do których trafia energia elektryczna wyprodukowana w pobliskiej Elektrowni Turów. Kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj nasz kraj potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny takie dostawy zapewnia – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Konsultacje społeczne

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości.

Do postępowania związanego z przedłużeniem koncesji do roku 2044 r. konieczne jest posiadanie tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie tej decyzji, złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała ponad 5 lat. Decyzję tę wydał 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nakłada ona na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację inwestycji minimalizujących jej odziaływanie na środowisko – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK.

Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy.

Konsultacje społeczne, w tym również konsultacje ze społeczeństwem czeskim i niemieckim, w ramach postępowania transgranicznego, przeprowadzono z pełną transparentnością oraz z uwzględnieniem maksymalnie długiego czasu oczekiwania na stanowiska sąsiadujących z nami krajów – dodaje Zbigniew Kasztelewicz.

Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizował dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których  rozmawiano o środkach jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

infografika lasy Turów

Ochrona wody

Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki.

Dodatkowe informacje: wytwarzanie energii w Elektrowni Turów

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych wymogów emisyjnych nałożonych przez Unię Europejską.

ELT małe

Aktualnie w Elektrowni Turów eksploatowanych jest 6 bloków energetycznych uruchamianych w latach 1998-2005. Z punktu widzenia czasu eksploatacji bloków Elektrownia Turów jest jedną z najnowszych elektrowni systemowych w Polsce. Od 2014 r. w elektrowni realizowany jest program dostosowawczy do ciągle zaostrzających się norm emisyjnych. W tym celu na terenie zakładu trwa m.in. gruntowna modernizacja bloków 1–3. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania. Realizacja projektu ma również swój wymiar środowiskowy - zaowocuje istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. Poziom emisji tlenków azotu zostaje zmniejszony z 190 na 175 mg/Nm3; poziom emisji dwutlenku siarki zostaje ograniczony do wartości 180 mg/Nm3 (z 400 mg/Nm3), a poziom emisji pyłu po modernizacji osiągnie 10mg/Nm3 (dotychczas ta wartość wynosiła 50mg/Nm3).

infografika zatrudnienie Turów

Obecnie w Elektrowni Turów w końcowej fazie realizacji jest budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy ok. 500 MW. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w nowobudowanym bloku energetycznym nr 7 ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami energetycznymi nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin. Budowany blok zastąpi wycofane już z eksploatacji jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy Elektrowni Turów do ok. 2 tys. MW. Wyprodukowana w nim energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

żródło: mat. pras. PGE GiEK

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

-1 #19 Nooo 2020-03-27 14:31
Widzisz "Waleryk" i to jest Twój problem. Bo to co dla innych jest podłogą, dla ciebie okazuje się sufitem. Zakładam, ze nie rozumiesz, a szkoda.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #18 Waleryk 2020-03-27 09:19
Noo.
Podaj jeden racjonalny argument wykazujący przyjemność [xxx]nia w wychodku do dziury przy - 15 zimą. Smak wody z dziury zwanej studnia. Przyjemności mieszkania w chacie mając 160 cm w drzwiach i 165 cm podłoga sufit i belki. Okno o wymiarach 60cm /40cm.Nie wnikam gdzie ty mieszkasz. Ja w widnym, suchym i ciepłym zimą z Lokalu z epoki Gierka
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #17 Nooo 2020-03-26 18:51
Do # 16, To co wypisujesz tylko dowodzi, że twój ojciec obecnie musi bardzo zażenowany, iż nie udało mu się wychować człowieka rozumnego. No trudno, być może twoim dzieciom będzie to dane, ale na ich miejscu nie liczył bym na twoją pomoc.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #16 Waleryk 2020-03-26 16:50
Mój ojciec był w grupie wycenajacych,, posiadłości ekologiczne"w nieistniejących miejscowościach. Wigancice to tylko taki sznyt nazewniczy. Te zdobycze techniki mieszkalnej to ani odrobiny fałszu. Tak mieszkano w Biedrzychpwicach, Rybarzowicach, Strzegopmicach i innych zabranych przez kopalnie. Zdarzały się i bardziej cywilizowane. Najczęściej modernizacja po drugiej wojnie przez lokarora lub ZGKiM. Ale to rzadko. Do dziś 25 procent nie ma kanalizacji w gminie bogatynia. Smród dołów kloacznych wpłyną na stan umysłu być morze i tobie. Czym skorupka za młodu to na starość się nie chce przyznać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #15 Nooo 2020-03-25 19:03
Po "Walerku" wdać że Bogatynia to może być stan umysłu. Przykre by to jednak było, gdy by w całej tej miejscowości tylko takie odmóżdżone indywidua miały cokolwiek dopowiedzenia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #14 jednooki 2020-03-25 17:43
Cytuję V:
Może wreście wybudować fabryki tak jak w Czechach i mieć alternatywę .

Czesi mają fabryki części do samochodów, my mamy fabrykę energii. Jaką oni mają alternatywę, której my nie mamy ? Zobacz, że nasz teren naszpikowany jest pozostałościami po niegdysiejszych koniunkturach. Kiedyś skończy się węgiel w Turowie, kiedyś zmieni się rynek motoryzacyjny, może produkcja przeniesie się na inny kontynent ? Nie znaczy to, że powinniśmy gasić to, co działa - ani my, ani oni. Wystarczyło ostatnich kilkanaście dni, by nagle wszystko przestało być takie oczywiste, a sytuacja jest rozwojowa. Tak więc należy ostudzić emocje i zaprząc do myślenia więcej rozwagi. Zawsze jest tak, że aby mógł ktoś pomykać czyściutką, bezszelestną hybrydą na dotacjach, to gdzieś musi być syf i praca za grosze. Tak działa świat.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #13 V 2020-03-25 15:29
Może wreście wybudować fabryki tak jak w Czechach i mieć alternatywę .
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #12 Waleryk 2020-03-25 15:08
Cytuję Mieszkaniec B-ni:
Cytuję vvvvv:
Cieszy was życie na śmietniku? To tak straszne, że aż niewiarygodne.

JAK SIĘ NIE PODOBA TO DLACZEGO TU SIEDZISZ?

Mieszkałeś w kurnej chacie w Wiganach. [xxx]ł es do dziury w ziemi. Piłeś wodę z dziury obok gnojownika. Ele byłeś eko. Nic nie stoi na przeszkodzie. Sieczką glina trzcina i jesteś znowu trendy. No i oczywiście udogodnienia jak powyżej. Daj znać to ciebie odwiedzimy. Mieszkający na śmietniku.
PS. Do zaprawy dodaj łajna ponoć koronaworus tego nie lubi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #11 xxxx 2020-03-25 15:02
Do #ppp. lokalna społeczność zachowuje się jak żaba w garnku z zimną wodą, jeżeli ktoś pod nim rozpali ogień to żaba się ugotuje. Zmiany są konieczne i to szybko, inaczej lokalsi podzielą los dinozaurów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #10 jednooki 2020-03-25 13:02
Dzisiejszy świat to system uzależniony całkowicie od nieprzerwanej dostępności i dyspozycyjności dostaw energii i jej nośników.Odkąd wyszliśmy z kurnych chat,a nasze życie staje coraz mniej zależne od kaprysów natury, to jest coraz bardziej od niej zależny. I dopóki jakaś dziejowa zawierucha nas z powrotem do kurnych chat nie zmiecie, tak właśnie będzie. Modne dziś podważanie istotności nieprzerwanego dostępu do energii - zarówno chemicznej, elektrycznej czy cieplnej - pachnie podobnym paradoksem, jak popularność antyszczepionkowych ruchów w cywilizacjach, które przestały być dziesiątkowane przez choroby wygaszone dzięki programowym przeciw nim szczepieniom. Bez nieprzerwanego dostępu do energii nowoczesna cywilizacja zawali się w krótkim czasie.Kto nie będzie miał pod ręką dyspozycyjnych mocy wytwórczych, ten będzie słaby i zależny. Wbijający klin w takiego wytwórcę doskonale o tym wiedzą. I tu nie chodzi o powietrze, czy wodę w czeskich studniach, tylko o układ sił. Pamiętajmy o tym.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

CBŚP znalazło pona…

05-08-2020 Wyświetleń:3561 2 Komentarze

Zaproszenie na casti…

04-08-2020 Wyświetleń:1492 Brak komentarzy

Inwentaryzacja kąpi…

04-08-2020 Wyświetleń:1373 7 Komentarzy

W Kopalni Węgla Bru…

04-08-2020 Wyświetleń:795 1 Komentarz

Zebrano 35 ton azbes…

04-08-2020 Wyświetleń:432 Brak komentarzy

Wspomnienie wielkiej…

04-08-2020 Wyświetleń:1036 1 Komentarz

Energooszczędne oś…

04-08-2020 Wyświetleń:423 1 Komentarz

Prace porządkowe na…

04-08-2020 Wyświetleń:743 3 Komentarze

MDR o moście na tr…

03-08-2020 Wyświetleń:674 4 Komentarze

Komentarz Burmistrza…

03-08-2020 Wyświetleń:1593 23 Komentarzy

Bez komentarza

02-08-2020 Wyświetleń:1278 8 Komentarzy

Okleili Ci auto na K…

02-08-2020 Wyświetleń:2122 1 Komentarz

czwartek, sierpień 06, 2020