- reklama -
b_699_699_16777215_00_images_stories_wybory_2020_received_2699599720288052.jpeg

Zaprosiliśmy kandydatów (komitety) do wyrażenia opinii i poglądów w zaproponowanych przez nas blokach tematycznych. Wszystkim zadaliśmy 10 takich samych pytań. Prezentujemy kolejeną sylwetkę. Odpowiedzi przysłał Artur Sienkiewicz. Treść publikujemy bez ingerencji redakcyjnej.

Artur Sienkiewicz, fot. mat. wyb.

[Czytaj także: Wybory: sprawdzamy kandydatów]

1. Jakie jest Pana zdanie na temat wydobycia węgla brunatnego w Bogatyni i sytuacji z tym związanej, również w aspekcie lokalnym jak i międzynarodowym?

Jeśli chodzi o aspekt międzynarodowy to jestem głęboko przekonany, iż większość z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że obecna sytuacja związana z wydobyciem węgla na naszym terenie i rozlegające się z zagranicy głosy sprzeciwu wobec jego kontynuacji to wyłącznie gra, u podstaw której leżą partykularne interesy naszych sąsiadów. I o ile w ich oczywistym interesie leży jak najszybsze zamknięcie obu zakładów, o tyle w naszym, lokalnym, jest przedłużenie ich funkcjonowania do czasu wyczerpania się złóż węgla. Odłożenie na maksymalnie długi okres konieczności zamknięcia obu zakładów, to z jednej strony stale utrzymujący się, potężny, finansowy zastrzyk do budżetu z podatków, z drugiej natomiast ochrona tak przecież potrzebnych nam miejsc pracy. Dlatego dołożę wszelkich starań i wykorzystam każdy dostępny burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia instrument administracyjny i prawny, aby kopalnia i elektrownia mogły funkcjonować jeszcze przez kolejne, długie lata.  

2. Jakie najważniejsze problemy ma teraz Bogatynia i jak je rozwiązać? 

Jeśli uświadomimy sobie, iż szczęśliwa społeczność to społeczność pozbawiona trosk o tak podstawowe kwestie jak bezpieczeństwo socjalne, zdrowotne czy zagrożenie pospolitą przestępczością, wówczas poznamy odpowiedź na pytanie o najważniejsze problemy Bogatyni. I to właśnie tym kwestiom będę poświęcał szczególną uwagę. Jak wspomniałem wcześniej, podejmę niezbędne, dostępne naszemu samorządowi kroki w celu wsparcia działań zmierzających do przedłużenia wydobycia węgla i funkcjonowania elektrowni, równolegle jednak również do pozyskiwania pokaźnych źródeł z funduszy unijnych - które pojawią wraz z zapowiadaną transformacją energetyczną - pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy nierozerwalnie związane jest nie tylko z funkcjonowaniem naszego szpitala w dotychczasowej formie, lecz również z jego rozwojem o dodatkowe usługi medyczne. Na ten cel muszą się znaleźć w budżecie gminy stosowne środki i dopilnuję tego, by się znalazły. Podobnie jak na zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Monitoring terenu gminy, ścisła współpraca z Wojewodą Dolnośląskim oraz komendantami Policji na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, przy zapewnieniu ze strony naszego samorządu wszelkiego, niezbędnego wsparcia służbom mundurowym, z pewnością zaowocują zwiększeniem składu osobowego bogatyńskiego komisariatu i całodobowych patroli. I to, mam nadzieję, już w niedługim czasie. 

3. Czy budżet Bogatyni wymaga restrukturyzacji? Jak powinny funkcjonować finanse Bogatyni?

Finanse samorządu muszą służyć mieszkańcom i poprawiać jakość ich funkcjonowania na co dzień, oczywiście przy jednoczesnym, racjonalnym ich wydatkowaniu. I właśnie na celowość wydatkowania poszczególnych środków, zamierzam zwrócić szczególną uwagę. Jeśli oznaczać to będzie restrukturyzację budżetu, przeprowadzę ją. Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jestem zwolennikiem cięć, czy innego rodzaju ograniczeń, które w konsekwencji wyhamowałyby czy to inwestycje, czy działalność kulturalną, czy aktywność społeczną w szerokim znaczeniu tego słowa. Wiele inicjatyw przeprowadzanych dotychczas mogło być dofinansowanych z rozmaitych, ogólnie dostępnych projektów czy to rządowych, czy unijnych. Jeśli więc wspomniałem o racjonalności wydatkowania gminnych finansów, to raczej w kontekście częściowego finansowania poszczególnych zadań przez nasz samorząd, przy jednoczesnym ich dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Oczywiście udzielając jednocześnie pełnego wsparcia bogatyńskich urzędników przy np. wyszukaniu odpowiedniego źródła dofinansowania, sprawiającym często problemy sporządzeniu projektu i jego późniejszym rozliczeniu.

4. Czy szpital w Bogatyni powinien funkcjonować i w jakiej formie?

Nasz szpital nie tyle powinien, co musi funkcjonować. Nie wyobrażam sobie sytuacji pozbawienia opieki lekarzy-specjalistów chorych z naszego terenu, którzy zmuszeni zostaliby do pokonywania znacznych odległości w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej czy porady specjalistycznej. Wspomniałem już, że stosowne środki pozwalające funkcjonować naszej placówce, muszą się znaleźć w budżecie. Dołożę również wszelkich starań, by opieka ta sukcesywnie rozszerzała się o dodatkowe poradnie i gabinety specjalistyczne. Jakie? To będzie zależało od sygnalizowanych mi przez mieszkańców potrzeb przy jednoczesnej konsultacji z dyrekcją szpitala.

5. Jaki jest Pana pomysł na rozwiązanie sytuacji z legalizacją bogatyńskiego kąpieliska?

Z pewnością nie do zaakceptowania jest fakt, iż obiekt, który pochłonął tak potężne środki należące do mieszkańców gminy, w dalszym ciągu pozostawał niewykorzystywany i ulegał stopniowej degradacji. Basen musi służyć nam wszystkim i to w jak najszybszym czasie! Kiedy? Na to pytanie będę mógł odpowiedzieć dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji i konsultacji z prawnikami. Choć liczę, że będzie to możliwe już w najbliższym sezonie letnim.

6. Czy Urząd Miasta i Gminy oraz spółki gminne powinny funkcjonować w takiej formie jak dotychczas?

Myślę, że jeśli chcemy dynamicznej zmiany ziemi bogatyńskiej, należy przyjrzeć się funkcjonowaniu urzędu pod kątem dostosowania go do nadchodzących wyzwań. Spośród naszych urzędników bez problemu można będzie wydzielać grupy odpowiedzialne za nowe zadania. A te, mam nadzieję, będą rosły lawinowo. Bezwzględnie należy zatem skorzystać z ich doświadczenia (przeprowadzając dodatkowo niezbędne szkolenia), zamiast poszukiwać ludzi nowych. Jeśli natomiast chodzi o spółki, należy głęboko przeanalizować dotychczasowy sposób funkcjonowania ich wszystkich pod kątem efektywności. Spółki miejskie, zaspokajające potrzeby naszych mieszkańców, nie muszą generować potężnych zysków, nie mogą jednakże przynosić gigantycznych strat w ich budżetach, które następnie trzeba uzupełniać z portfeli mieszkańców za pomocą podwyżek cen za usługi. Czy wprost, z budżetu gminy. Mam nadzieję, że wraz z Radą Miasta i Gminy Bogatynia, wypracujemy taki program działania, który pozwoli w stosunkowo krótkim czasie na zoptymalizowanie działalności w każdym obszarze ich funkcjonowania.

7. Kto będzie powołany na Pana zastępców ds. polityki regionalnej i ds. inwestycji?

Będą to ludzie stąd, znający od podszewki potrzeby gminy i jej mieszkańców, osoby kreatywne i doskonale przygotowane merytorycznie do pełnienia swoich funkcji. Ich zaangażowanie będzie cyklicznie przeze mnie oceniane pod kątem wymiernych efektów ich działania i społecznego odbioru realizowanych przez nich zadań. Pragnę w tym miejscu zapewnić, że w razie oceny negatywnej, nie zawaham się przed ich odwołaniem i powołaniem kolejnych, którzy spełnią pokładane w nich nadzieje. Nie stać już nas na pomyłki kadrowe i utrzymywanie stagnacji w każdej z dziedzin naszego życia. Bogatynia musi złapać głęboki oddech i ruszyć pełną parą do przodu. Ci wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że energii, odwagi do podejmowania często trudnych decyzji i odpowiedzialności za swoje działania, mi nie brakuje. Tego wszystkiego będę również wymagał od swoich zastępców. Stanowczo i w sposób bezkompromisowy. 

8. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje, które powinny być zrealizowane w Bogatyni?

Inwestycji, które powinny być zrealizowane w Bogatyni "na już", jest naprawdę sporo. Od drobnych, o krótkim czasie realizacji a jednocześnie wyraźnie poprawiających komfort życia mieszkańców, jak np. remonty istniejących placów zabaw czy chodników w całej gminie, po inwestycje wielomilionowe, których nie da się zrealizować bez udziału środków zewnętrznych. Mam tu na myśli m.in. inwestycje infrastrukturalne, których wykonanie jest niezbędne, aby pozyskać inwestorów wraz z  którymi pojawią się nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. 

Kolejna kategoria inwestycji to tzw. "pilne", jak np. odpowiednie doposażenie naszego szpitala, by mógł być w 2021 roku zakontraktowany do nowej sieci szpitali, czy niezbędną do wykonania modernizację szkół. 

Do kategorii inwestycji "długo wyczekiwanych przez mieszkańców" zaliczam wszelkie działania umożliwiające szybkie otwarcia basenu, zagospodarowanie placu po byłym dworcu PKS, przedłużenie Alei Żytawskiej i modernizację obiektów sportowych, jak np. boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 czy boisko przy ul. Sportowej. 

Następna kategoria inwestycji to "turystyka i rekreacja", do której zaliczyłbym np. zagospodarowanie Zalewu, budowę ścieżek rowerowych, dróg - tu można wymieniać bez końca.

Tak naprawdę inwestycji niezbędnych, oczekiwanych przez naszych mieszkańców, jest bardzo wiele. Nie sposób jednak zrealizować je wszystkie na przestrzeni 3 lat, jakie pozostały do kolejnych wyborów. Dlatego na początku zacznę zatem od inwestycji drobnych oraz pilnych i doprowadzę w krótkim czasie do oddania basenu do użytku. 

Z kolei to, jakie inwestycje będę realizował w kolejnym etapie, zależeć będzie głównie od pojawiających się programów dofinansowań inwestycji i wysokości środków, jakie będzie można pozyskać. Nie ukrywam, że liczę przede wszystkim na ujęcie Bogatyni w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – wówczas dopiero ruszymy z inwestycjami z przysłowiowego "kopyta". 

9. Jakie są – według Pana – największe atuty Bogatyni?

Położenie na trójstyku granic i malownicze tereny gminy są z pewnością ogromnym, aczkolwiek dotąd niewykorzystanym atutem. Ich zagospodarowanie pod względem turystyczno-rekreacyjnym i sportowym, będzie z pewnością jednym z głównych celów mojego działania. Jednak tak naprawdę naszym największym atutem są ludzie. Jestem mieszkańcem ziemi bogatyńskiej od urodzenia i znam ich naprawdę wielu. Zdecydowana większość z nich to osoby niezwykle życzliwe, przepełnione ciekawymi pomysłami i zawsze gotowe do działania. Na nich wszystkich właśnie pragnę oprzeć swoją działalność, bo tylko wspólnie zdołamy zmienić wszystko to, co zmian wymaga. Dla naszego, naszych dzieci oraz wnuków dobra.

10. Jak poprawić bezpieczeństwo w Bogatyni? 

O bezwzględnej konieczności poprawy stanu bezpieczeństwa w różnych jego obszarach, w tym także dotyczącym przestępczości na naszym terenie, wspominałem wyżej. Nie chciałbym się zatem powielać. Pozwolę sobie jedynie złożyć solenną deklarację, że doprowadzę do wzrostu poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, co sami ocenią przy kolejnych wyborach, już za 3 lata.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+5 #30 górnik odkrywkowy 2020-10-27 09:35
Myślę, że te odpowiedzi są efektem filozofii myśli politycznej tego kandydata. Opierają się w dużej mierze o ciągłość spojrzenia na Bogatynię z czasów AG. Był Pan w jego "stajni" i nie pamiętam jakiejś aktywności dla dobra Bogatyni i jej mieszkańców. Droga do Opolna jest Pana wizytówką, więc stwierdzę tylko "kończ waść i wstydu sobie oszczędź. Czytając ten słowotok mam wrażenie, że "amfa" nie jest Ci obca"
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #29 JuniorS 2020-10-27 04:47
Sinia Ty się wez za robotę. Droge do Opolna kleisz piąty rok. Czas Cie rozliczyć nierobie :) Nie licz zatem że coś ugrasz. Twój czas właśnie się konczy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #28 pocałujciemniewpisde 2020-10-26 16:53
Cytuję dociekliwy:
Czytam te obietnice kandydatów, ten jest chyba już czwarty, ale żaden nawet nie wspomniał o naszej słynnej REVICIE. To ta kupa śmieci już u nas zostanie na zawsze? Nikt tego nie sprzątnie? bo o pociągnięciu do odpowiedzialności tych, co pozwolili to przywieź i tych co to przywieźli to możemy chyba zapomnieć!

"Większa" połowa obecnej rady macała w tym szmbie palce. Wspierali Andrzeja G. Mieli robić kasę na tym..... Możesz ukarać winnych . Nie wybieraj ich na następną kadencję ;)))Tadammmm;D Nie ma za co.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #27 dociekliwy 2020-10-26 15:34
Czytam te obietnice kandydatów, ten jest chyba już czwarty, ale żaden nawet nie wspomniał o naszej słynnej REVICIE. To ta kupa śmieci już u nas zostanie na zawsze? Nikt tego nie sprzątnie? bo o pociągnięciu do odpowiedzialności tych, co pozwolili to przywieź i tych co to przywieźli to możemy chyba zapomnieć!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #26 mieszkaniec 2020-10-26 10:59
Cytuję Wyborca:
Prosimy o konkretne nazwiska zastępców !!! Pisanie o ludziach stąd i fachowcach to typowo obślizgła odpowiedź .Nie ma czego się wstydzić

Dajmy już spokój ten Pan test z tego samego garnka co Dobrołowicz (czyli PiS a ostatnie wydarzenia pokazują jak nas szanują), oprócz tego to niezła chorągiewka, przedtem za Grzmielewiczem latał dopóki mógł coś dla siebie wyrwać, jak Grzmielewicz odpadł to promował Zawadę w powiecie, tego z którym Grzmielewicz walczył przez ostatnie lata, więc sami widzicie co to za człowiek - tylko własny interes, nie takiego Burmistrza chyba chcemy!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #25 Wyborca 2020-10-26 09:54
Prosimy o konkretne nazwiska zastępców !!! Pisanie o ludziach stąd i fachowcach to typowo obślizgła odpowiedź .Nie ma czego się wstydzić
Cytować | Zgłoś administratorowi
-3 #24 Marcin. 2020-10-26 08:24
Marcin B. Moje odniesienia dotyczące wygladu dotyczyły osób którym nie wystarczy sama krytyka programu czy obietnic jak kto woli tylko musi komus wytknąć nawet wygląd. Nie trawie takich [xxx].Skoro wszyscy się nie nadają bo wynika to z komentarzy na tej stronie pod każdym artykułem dotyczącym wyborów to rusz [xxx]e jeden z drugim i sam startuj dla idei i najlepiej nie pobieraj pensji bo przecież inaczej idziesz po stołek. A jak wiadomo pensja ogromna. Prawie dwie minimalne.Później się dziwią ludzie, że są wałki robione. I skoro krytykujesz to powiedz kto jest twoim kandydatem. Oczywiście konkretnie uargumentuj bo zarzucą ci brak konkretów. Kanapowi szydercy.A w realu nie istnieją i pewnie się jeszcze uśmiechają do każdego z kandydatów na ulicy. Zresztą ludzie piszcie sobie co chcecie skoro taki poziom wam odpowiada.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+22 #23 Buriacki 2020-10-26 05:20
Wczoraj Arturek O. dał na fejsie próbkę swoich możliwości. Klepał bzdury tradycyjne jak z płyty wyuczone. Podstawili parę osób z pytaniami i wydarzenie na miarę Oliasza gotowe. Rodziny wspierające kampanie były aktywne. Jedna wielka ściema jak to u przewodniczącego rady jest w zwyczaju.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+18 #22 Marcin B. 2020-10-25 21:05
Marcin jak już się wypowiedziałeś ibprzedstawiłeś to skończ pisać te [xxx]ły. Chciał na stołek jako pionek grzmiela to mógł się spodziewać negatywnych opinii. Ty szukasz chyba wysportowanego, ładnego kandydata z pilotem. Twoja sprawa jaką masz orientację....nie wnikam :) sienia ani wysportowany nie jest, wypowiedź raczej prymitywna no i inteligencji też nie za dużo - nie jednemu w Czechach namieszał w papierach. Jego szczęście, że są ludzie w Bogatyni i okolicach co potrafili to poodkręcać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-12 #21 Marcin. 2020-10-25 20:16
Widać, że co nie którzy piszący komentarze są ekspertami w każdej dziedzinie.Od oceny czyjegoś wyglądu po jego poziom inteligencji. Mam wrażenie, iż mamy tutaj tak za[xxx]isty...ch specjalistów w każdej dziedzinie, że o przyszłość Bogatyni w ogóle nie musimy się obawiać.Jest jeden problem.Nadajecie się tylko do pracy zdalnej, bo ruszyć [xxx]ę i samemu coś zaproponować nie macie odwagi.Czlowieku jeden z drugim jak już masz tak nudne zycie, że jedyne na co cię stać to wylać swoją frustracje przez obrażanie innej osoby to chociaż miej na tyle odwagi i przedstaw sie, albo powiedz to tej osobie w twarz .Przy okazji pochwalisz się swoją super wysportowana sylwetka i inteligencją. Gorzej jak po dwóch wypowiedzianych zdaniach czar prysnie. Mozna mieć inne zdanie,ale nie trzeba na siebie pluc jadem,bo każdy z nas ma rodzinę lub dzieci,ktore mogą to czytać i z pewnością nie jest to dla nich miłe.Pozdrawiam wszystkich normalnych
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Słup ogłoszeniowy …

05-12-2020 Wyświetleń:1324 2 Komentarze

Uwaga! Silny wiatr -…

29-01-2018 Wyświetleń:516 Brak komentarzy

Zwalczali przestępc…

04-12-2020 Wyświetleń:1044 Brak komentarzy

Nieznana kobieta w K…

03-12-2020 Wyświetleń:2460 17 Komentarzy

Zgorzelec: Czeczeńs…

03-12-2020 Wyświetleń:574 Brak komentarzy

PGE GiEK uruchamia w…

03-12-2020 Wyświetleń:757 6 Komentarzy

Kierowcy trzeźwi o …

02-12-2020 Wyświetleń:1015 1 Komentarz

Ranking kredytów go…

30-11-2020 Wyświetleń:476 Brak komentarzy

Radni uchwalili podw…

30-11-2020 Wyświetleń:5163 74 Komentarzy

Finał Powiatowej Li…

30-11-2020 Wyświetleń:423 Brak komentarzy

Nakrętki od serca

30-11-2020 Wyświetleń:1065 3 Komentarze

W bogatyńskim szpit…

29-11-2020 Wyświetleń:11666 86 Komentarzy

niedziela, grudzień 06, 2020