- reklama -

Były już radny Tomasz Tracz w przeddzień swojej rezygnacji złożył interpelację w sprawie wydatkowania środków finansowych z budżetu Bogatyni.

Były radny zadał 5 pytań. Najbardziej obszerne dotyczyło etapu uruchomienia otwartego kąpieliska. Pytał równie o urzędowego koordynatora, koszt promocji gminy, nieletnich i koszt powstania Biura Paszportowego w Bogatyni. 

Pełniący funkcję burmistrza Wojciech Dobrołowicz odpowiedział na pytania. Poniżej pełny tekst.

W zakresie punktu 1 (na jakim etapie jest przygotowanie prac nad uruchomieniem basenu i wydaniem pozwoleń - red.):

 • W związku z wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu Postanowieniem nr 56/2019 z dnia 20.12.2019 r. wstrzymującym prowadzone roboty budowlane i nakładającym na Gminę Bogatynia obowiązek dostarczenia w terminie do dnia 30.06.2021 r. stosownych dokumentów celem doprowadzenia prac budowlanych polegających na „Budowie otwartego basenu miejskiego w Bogatyni” do stanu zgodnego z prawem w dniu 30.07.2020 r. zawarto umowę z pracownią projektową „APA Arches” z siedzibą w Poznaniu na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót i dokumentacji projektowej budowy otwartego basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni. Umowa jest w trakcie realizacji.
 • W trakcie prac inwentaryzacyjnych wykonanej inwestycji projektanci stwierdzili, że fragment sieci kanalizacji deszczowej obsługującej obiekt basenu przebiega przez działkę nr 17/2 AM4 obr. II będącej własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwanym dalej KOWR.
 • W dniu 02.10.2020 r. projektant wystąpił w imieniu Gminy Bogatynia do KOWR-u z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie ww. działką na cele budowlane. W odpowiedzi KOWR wyjaśnił, że jedyną możliwością uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością jest nieodpłatne nabycie tej działki przez gminę.
 • Projektant w dniu 28.10.2020 r. przedłożył w PINB w Zgorzelcu kompletny projekt budowlany budowy basenu przy ul. Kąpielowej celem jego zatwierdzenia i uzyskania zgody na wznowienie prac budowlanych.
 • W dniu 08.12.2020 r. PINB w Zgorzelcu Postanowieniem nr 122/2020 nałożył na Gminę Bogatynia obowiązek uzupełnienia przedłożonej dokumentacji budowy otwartego basenu miejskiego o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uzupełnione o wszystkie działki objęte ww. opracowaniem, w tym dz. nr 17/2 AM4 obr. II, przez którą przebiega fragment sieci kanalizacji deszczowej obsługującej obiekt basenu.
 • W związku z powyższym niezwłocznie podjęto działania w kierunku nieodpłatnego przekazania ww. działki na rzecz Gminy Bogatynia. W tym celu wykonano następujące czynności: w dniu 18.12.2020 r. został opracowany operat szacunkowy dla przedmiotowej działki, następnie 30.12.2020 r. Rada Miejska w Bogatyni podjęła uchwałę nr L/330/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia ww. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. W dniu 08.01.2021 r. Gmina Bogatynia wystąpiła z wnioskiem do KOWR-u o nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej położonej na przedmiotowej działce. Obecnie trwa procedowanie w tej sprawie.
 • W związku z informacjami pozyskanymi w wyniku prac inwentaryzacyjnych w grudniu 2020 roku zlecono diagnozę i ocenę stanu technicznego pomp basenowych. W styczniu br. otrzymano wyniki diagnozy. Na ich podstawie ogłoszono postępowanie na naprawę pomp. W dniu 10.03.2021 r. wpłynęła jedna oferta na te prace o wartości 63 856,81 zł.

Należy nadmienić, że sprawa uregulowania stanu prawnego przedmiotowej działki i uruchomienia basenu jest dla Gminy Bogatynia sprawą najwyższej wagi i dokładamy wszelkich starań w celu jak najszybszego jej sfinalizowania. Natomiast odnosząc się do zapytania o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy mieć na uwadze, że będzie to ostatni etap inwestycji po zakończeniu robót budowlanych, które w założeniu rozpoczną się po uzyskaniu od PINB w Zgorzelcu pozwolenia na wznowienie prac budowlanych.

 • W zakresie punktu 2 (obowiązki, kompetencje i wynagrodzenie koordynatora - red.):

Biorąc pod uwagę między innymi wniosek nr 53 zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z dnia 17 września 2020 r. mówiący o rozważeniu powołania pełnomocnika Burmistrza jako koordynatora ds. współpracy, rozliczeń finansowych oraz rozstrzygania kwestii spornych w sprawach mieszkaniowych, od października 2020 r. został zatrudniony koordynator, którego zakres obowiązków obejmuje:

 • doradztwo w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Bogatynia;
 • współpraca z Sekretarzem Gminy w sprawach bieżących;
 • analiza aktualnych spraw w toku i przygotowywanie opinii i analiz;
 • koordynowanie rozwiązywania spraw społecznych;
 • organizowanie spotkań i przygotowywanie materiałów w zakresie zleconych spraw.

Za wykonanie ww. czynności przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dziewięć tysięcy złotych).

 • w zakresie punktu 3 (koszt promocji gminy w styczniu i lutym - red.):

Informuję, iż koszty związane z promocją przedstawiają się następująco:

miesiąc

wydatek

kwota w zł

styczeń 2021 r.

produkcja i emisja porannej audycji na żywo w ArtRadiu Bogatynia oraz w Internecie

1.230,00

druk i dostawa - Biuletyn Informacyjny MiG Bogatynia

2.743,00

dystrybucja Biuletynu Informacyjnego MiG Bogatynia

300,00

luty 2021 r.

pączki - promocja tradycji obchodzenia Tłustego Czwartku

475,13

serwetki

9,00

logowane materiały promocyjne (komin sportowy fullprint)

4.214,00

logowane materiały promocyjne (kubek 330 ml)

2.226,00

logowane materiały promocyjne (pendrive)

5.873,00

dystrybucja Biuletynu Informacyjnego MiG Bogatynia

300,00

produkcja i emisja porannej audycji na żywo w ArtRadiu Bogatynia oraz w Internecie

1.636,00

 

suma

19.006,13

- W zakresie punktu 4 (nieletni skierowani pod kuratelę - red. ):

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu na mocy artykułu art. 6 § 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 969 ze zm.) i należy wyłącznie do jego kompetencji. Liczba kierowanych do Ośrodka Kuratorskiego podopiecznych uzależniona jest od decyzji Sądu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 roku w sprawie ośrodków kuratorskich Prezes sądu okręgowego tworzy i znosi ośrodki w obszarze właściwości sądu okręgowego na wniosek prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. W związku z powyższym jednostka samorządu terytorialnego nie jest i nie może być organem tworzącym ośrodki kuratorskie a tym samym nie posiada ewidencji podopiecznych kierowanych do ośrodka kuratorskiego w Bogatyni. Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, Naczelnik.

Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej wystosował pismo z zapytaniem do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z prośbą o podanie liczby podopiecznych skierowanych do nowoutworzonego ośrodka w Bogatyni. Informacja zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.

- W zakresie punktu 5 (koszt Biura Paszportowego w Bogatyni a - red.):

W Wydziale Spraw Obywatelskich w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 87.000,00 zł na zakup i montaż oraz konfigurację urządzeń peryferyjnych, sieciowych do terenowego punktu paszportowego. Należy zaznaczyć, iż dzięki staraniom Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia uzyskano od CPD MSWiA w ramach użyczenia część sprzętu komputerowego co pozwoliło na zaoszczędzenie z ww. kwoty ok 17.000,00 zł. Dodatkowo Wydział Administracyjny zakupi wyposażenie do TPP (m.in. meble biurowe, szafa metalowa, fotele oraz drobne wyposażenie) za kwotę w wysokości około 16.000,00 zł. W celu utworzenia TPP w Gminie Bogatynia koniecznym jest jeszcze przeszkolenie pracowników obsługujących biuro. W związku z powyższym będą się oni szkolić w Jeleniej Górze - koszt jednego dojazdu ok. 80,00 - 100,00 zł (transport zorganizowany).

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

-2 #18 Kopalniak 2021-03-29 10:25
Słabo coCytuję Kulfon:
Pani koordynator z przedszkolanki na koordynatorke za 9000 to chyba przesada.... czy osoba na takim stanowisku nie powinna mieć egzaminu na urzędnika? Nie sposób się domyślić kto załatwił tak intratne stanowisko w dodatku bez odpowiedzialności, zerkając na profil fb. Ciekawe ile jeszcze osób ze Zgorzelca zobaczymy na stanowiskach w Bogatyni.

Słabo ja w kopalni mam 9000 i nic nie robię.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #17 Kulfon 2021-03-28 19:11
Pani koordynator z przedszkolanki na koordynatorke za 9000 to chyba przesada.... czy osoba na takim stanowisku nie powinna mieć egzaminu na urzędnika? Nie sposób się domyślić kto załatwił tak intratne stanowisko w dodatku bez odpowiedzialności, zerkając na profil fb. Ciekawe ile jeszcze osób ze Zgorzelca zobaczymy na stanowiskach w Bogatyni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #16 qweza 2021-03-26 07:14
Sztachetówa - wczoraj nasiadówa - co tam knuli ???
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #15 ToiToi 2021-03-25 21:41
Tracz - [xxx]..
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #14 Juran 2021-03-25 21:08
Cytuję Arturo:
Tracz oddaj telefon!!!!

Oooo a komu zawinął ten tel.??
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #13 ad personam 2021-03-25 21:07
Cytuję do zaburzonego:

Cytuję Oburzony:
Wstyd Panie Tracz! Dobrze że rada sama się czyści z takich głupio mądrych. Jak grzmielu rządził to bałeś się zadawać takie pytania, tyłkiem trząsłeś przed nim. Kiedy zadano za grzmielopatola pytanie o basen to ówczesny przewodniczący rady Perrmicki oznajmił, że taka budowa jak basen nie jest prowadzona! Gdzie miałeś wtedy te pytania? To skandal, że w ogóle radnym zostałeś i obraza.

Cytuję Oburzony:
Wstyd Panie Tracz! Dobrze że rada sama się czyści z takich głupio mądrych. Jak grzmielu rządził to bałeśzesny przewodniczący rady Perrmicki oznajmił, że taka budowa jak basen nie jest prowadzona! Gdzie miałeś wtedy te pytania? To skandal, że w ogóle radnym zostałeś i obraza.


Nie atakuj osoby, lecz tezę (ad personam) to jest jedna z zasad prowadzenia dyskusji.
Na miano OSOBY trzeba zasłużyć ! A pospolite ***** nazywać po imieniu !
Cytować | Zgłoś administratorowi
+22 #12 Filip z konopii 2021-03-25 21:07
Cytuję Oburzony:
Wstyd Panie Tracz! Dobrze że rada sama się czyści z takich głupio mądrych. Jak grzmielu rządził to bałeś się zadawać takie pytania, tyłkiem trząsłeś przed nim. Kiedy zadano za grzmielopatola pytanie o basen to ówczesny przewodniczący rady Perrmicki oznajmił, że taka budowa jak basen nie jest prowadzona! Gdzie miałeś wtedy te pytania? To skandal, że w ogóle radnym zostałeś i obraza.

Super napisane bardzo mądrze :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #11 Fifrak 2021-03-25 21:05
Cytuję Mariaak:
Kończ waść wstydu oszczędź...

Cytuję Mariaak:
Kończ waść wstydu oszczędź...

Cytuję Mariaak:
Kończ waść wstydu oszczędź...

No właśnie skończył złożył mandat radnego :-):-):-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+16 #10 Janek23 2021-03-25 19:17
Jaka teraz wielka śledcza dociekliwość jak powstawała ta niezjadliwa "kiełbasa wyborcza"za ogromne pieniądze których nie było na sesjach panowała w temacie cisza jak po "śmierci organisty"a przew.rady stwierdził nawet że gmina Bogatynia nie prowadzi takiej inwestycji i po sprawie czyli jak zawsze THE END ???.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-13 #9 do zaburzonego 2021-03-25 17:11

Cytuję Oburzony:
Wstyd Panie Tracz! Dobrze że rada sama się czyści z takich głupio mądrych. Jak grzmielu rządził to bałeś się zadawać takie pytania, tyłkiem trząsłeś przed nim. Kiedy zadano za grzmielopatola pytanie o basen to ówczesny przewodniczący rady Perrmicki oznajmił, że taka budowa jak basen nie jest prowadzona! Gdzie miałeś wtedy te pytania? To skandal, że w ogóle radnym zostałeś i obraza.

Cytuję Oburzony:
Wstyd Panie Tracz! Dobrze że rada sama się czyści z takich głupio mądrych. Jak grzmielu rządził to bałeś się zadawać takie pytania, tyłkiem trząsłeś przed nim. Kiedy zadano za grzmielopatola pytanie o basen to ówczesny przewodniczący rady Perrmicki oznajmił, że taka budowa jak basen nie jest prowadzona! Gdzie miałeś wtedy te pytania? To skandal, że w ogóle radnym zostałeś i obraza.


Nie atakuj osoby, lecz tezę (ad personam) to jest jedna z zasad prowadzenia dyskusji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Jasne deklaracje sam…

13-04-2021 Wyświetleń:73 Brak komentarzy

Zgłoś dzikie wysyp…

13-04-2021 Wyświetleń:61 1 Komentarz

Rowerowa przygoda na…

13-04-2021 Wyświetleń:101 Brak komentarzy

Zapłacił za zakupy…

13-04-2021 Wyświetleń:96 Brak komentarzy

Jeden poszukiwany EN…

13-04-2021 Wyświetleń:82 Brak komentarzy

Zatrzymany złodziej…

13-04-2021 Wyświetleń:102 Brak komentarzy

Natura 2000

12-04-2021 Wyświetleń:370 Brak komentarzy

Ankieta dla mieszka…

12-04-2021 Wyświetleń:979 6 Komentarzy

Nie miał maseczki, …

12-04-2021 Wyświetleń:1255 Brak komentarzy

Uciekał przed polic…

12-04-2021 Wyświetleń:904 Brak komentarzy

Srebrny medal Puchar…

10-04-2021 Wyświetleń:621 Brak komentarzy

Kierował pod wpływ…

10-04-2021 Wyświetleń:1021 Brak komentarzy

środa, kwiecień 14, 2021