Tylko wczoraj (07.11) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli kolejnych 10 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Obywatele Iraku oraz Afganistanu w Polsce złożyli wnioski o ochronę międzynarodową, po czym wyjechali do Niemiec. 

Schemat nadużywania procedury uchodźczej przez cudzoziemców jest w zasadzie taki sam. Cudzoziemcy składają wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski, otrzymują Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które nie dają prawa do przekraczania granicy państwowej, a następnie różnymi środkami transportu wyjeżdżają do Niemiec i tam składają kolejne wnioski o udzielenie azylu.Podobnie było również z przekazanymi wczoraj 8 obywatelami Iraku oraz dwoma obywatelami Afganistanu.

Jak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca obywatele Iraku oraz Afgańczycy do Polski dostali się w ubiegłym roku przekraczając nielegalnie polsko-białoruską granicę. Po przekroczeniu zewnętrznej granicy państwowej w miejscu niedozwolonym oraz bez wymaganych dokumentów zostali zatrzymani przez Straż Graniczną. Następnie na podstawie postanowienia sądu cudzoziemcy umieszczeni zostali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Podczas pobytu w ośrodku cudzoziemcy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, a gdy zostali zwolnieni od razu zamówili taksówki, którymi wyjechali do Niemiec. Tam złożyli kolejne wnioski o azyl, które zostały rozpatrzone negatywnie i cudzoziemcy przekazani zostali przez niemiecką policję ponownie do Polski.

Bezpośrednio po przekazaniu, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, przy udziale tłumacza języka arabskiego przyjął od cudzoziemców oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski i wydał im Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawniają do podróżowania po krajach Unii Europejskiej.

Po sporządzeniu dokumentacji służbowej cudzoziemców skierowano do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, gdzie będą mogli przebywać do czasu zakończenia prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowania uchodźczego.

źródło: NoOSG

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.