Trójka ma przyznane środki z ósmej odsłony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dla bogatyńskiej szkoły przeznaczono dodatkowo prawie 27 mln zł.

Szkoła podstawowa nr 3, fot. bogatynia.info.pl

Na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni rząd minionej kadencji przeznaczył 24 mln zł. W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Bogatynia otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 695 000 zł dla tej szkoły. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę kompleksu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Informowaliśmy już na ten temat w artykule Miliony dla Trójki. Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie 17 mln zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w szkolnictwie: przebudowę boisk w trójce i w Porajowie oraz termomodernizacja Trójki (vide Jest już projekt budżetu Bogatyni na wyborczy 2024 rok).

Przetarg na remont boisk już ruszył, rozstrzygnięty ma być na początku maja br.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa kompleksu boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni”. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany oraz projekt zamienny opracowany przez biuro projektowe „Pracownia Projektowa ATA Soczyński Mirosław, ul. Cmentarna 1, 59800 Lubań”. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Planowana przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni obejmuje:

a) demontaż odcinków ogrodzenia, balustrad/poręczy, schodów terenowych i pochylni oraz elementów wyposażenia boisk sportowych wskazanych w części rysunkowej dokumentacji; b) demontaż istniejących masztów oświetleniowych z fundamentami oraz istniejącej szafki elektrycznej; c) rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych; d) likwidacja wskazanych przewodów i studzienek wodociągowych, kanalizacji deszczowej i drenażu; e) likwidacja wskazanych kabli elektrycznych w gruncie; f) budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej; g) zabudowa projektowanych rozdzielnic elektrycznych zewnętrznych; h) budowa oświetlenia zewnętrznego terenu; i) budowa instalacji monitoringu wizyjnego; j) przebudowa istniejących schodów terenowych wraz z montażem platformy schodowej; k) remont muru oporowego; l) budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z drenażem; m) budowa bieżni prostej z nawierzchnią poliuretanową, z korytkiem odwodnieniowym; n) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanowo-gumową i drenażem; o) montaż wyposażenia boisk, w tym systemu piłkochwytów oraz ogrodzenia sportowego; p) montaż urządzeń siłowni terenowej na nawierzchni poliuretanowo-gumowej; q) wykonanie projektowanych nawierzchni z kostki betonowej; r) montaż elementów małej architektury; s) budowa przyłącza wodociągowego (do podlewania zieleni). Zestawienie powierzchni do realizacji: • Powierzchnia biska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej – 1860 m² • Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowo-gumowej – 1232 m² • Powierzchnia terenu siłowni zewnętrznej z nawierzchni poliuretanowo-gumowej – 143 m² • Powierzchnia bieżni atletycznej z nawierzchni poliuretanowej – 846,50 m² • Powierzchnia rozbiegu skoczni w dal – 81,91 m² • Projektowana powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej – 1481 m2.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.