Jednokierunkowa ulica Kossaka ma zostać rozbudowana. Planowana jest również przebudowa "łezki" za byłym marketem.  

Ulica Kossaka, fot. bogatynia.info.pl

O planowanej przebudowie sygnalizowaliśmy już w artykule Budżet Bogatyni na 2017. Co planują zrobić?. Ruszyły już procedury, wczoraj Urząd Miasta i Gminy Bogatynia wystosował zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka. Według opisu jest to droga klasy D o długości ok. 560 mb o ruchu jednokierunkowym. Obecnie ulicę stanowi jezdnia asfaltowa o szerokości 3,5-5,0 m z jedno- i obustronnym chodnikiem i pasem zieleni oddzielającym jezdnię od prawostronnego chodnika. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej. Obecnie ulica posiada nieuregulowaną strukturę własności: jezdnia jest własnością Gminy Bogatynia, natomiast chodniki i tereny zielone biegną częściowo przez grunty gminne, a częściowo przez grunty będące własnością osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych. Rozbudowa ma być podzielona na trzy części. 

Cześć I - rozbudowa ulicy Kossaka w zakresie przebudowy ulicy z wpustami drogowymi i siecią kanalizacji deszczowej, budową chodników, zatok i miejsc postojowych oraz oświetleniem drogowym w zakresie: wykonania nowej podbudowy jezdni, zatok i miejsc postojowych, chodników; wykonania nowej nawierzchni jezdni, miejsc i zatok postojowych z mieszanek bitumicznych; wykonania nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej; budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia ulicznego (wpusty, ścieki) oraz przepięciem istniejących sieci kanalizacji deszczowej odwadniających ulice Matejki i Wyczółkowskiego; nadania odpowiednich spadków drogi; regulacji istniejącego uzbrojenia; wykonania oznakowania pionowego i poziomego i budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy.

Cześć II to budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy II Armii Wojska Polskiego do rzeki Miedzianki (poprzez ulicę II AWP i Zygmuntowską) wraz z decyzją zezwalająca na realizację inwestycji. Natomiast cześć III zakłada przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie działek tzw. "łezki" za byłym marketem Carrefour z odwodnieniem i oświetleniem w celu pozyskania maksymalnej liczby miejsc postojowych.

Ulica Kossaka, trudno tu znaleźć miejsce do parkowania, fot. bogatynia.info.pl

Ulica Kossaka, trudno tu znaleźć miejsce do parkowania, fot. bogatynia.info.pl

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.