Choć pojawiają się głosy (mimo nie przedstawienia kosztorysu do publicznej wiadomości), że tegoroczne Karbonalia są za drogie, to właśnie w przeddzień imprezy radni zajmą się absolutorium dla burmistrza Andrzeja Grzmielewicza i rozpatrzeniem sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na 15.06 zapowiedziano dwie sesje. O godzienie 12.00 radni spotkają się w sprawie absolutorium, a o godzie 15.00 w sprawie zmian budżetowych (dotacja z rządowa w ramach edukacyjnej opieki wychowaczej) i w sprawie Karbonalió, które podczas drugiej sesji zostaną uroczyście otwarte.

Wnioski o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok i w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia zostaną poprzedzone opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO dla Bogatyńśkiego budżetu wydało opinię pozytywną z zastrzeżeniami. 

Izba wylicza, że dochody budżetowe ogółem za 2017 rok zrealizowano w wysokości ok. 157 mln zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 91,79%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie ok. 152 mln zł, co stanowi 94,75% wielkości planowanej, a dochody majątkowe w kwocie ok. 5 mln zł, co stanowi 45,15% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią 3,2 mln zł tj. 74,06% kwoty planowanej. Wykonanie wpływów zostało w sprawozdaniu omówione. Przedstawiono stan zaległości wobec budżetu, skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w zakresie należności podatkowych oraz obniżenia górnych stawek podatkowych.

Wydatki zrealizowano w kwocie ok. 150 mln zł, co w stosunku do planu wynosi 90,94%, w tym wydatki bieżące w kwocie 143 mln zł, co stanowi 95,47% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 7 mln zł, co stanowi 46,51% planu. W sprawozdaniu przedstawiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań. Nie omówiono jednak przyczyn niskiej realizacji planowanych wydatków majątkowych.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni stwierdzono wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, który na koniec roku stanowił kwotę ok. 600 tys. zł przy stanie na koniec 2016 roku w kwocie ok. 230 tys. zł. W zakładzie wystąpił dalszy wzrost zobowiązań wymagalnych, które na koniec roku stanowiły kwotę ok. 3,5 mln zł, przy stanie na początek roku wynoszącym ok. 3 mln zł (wzrost o 18%). Powyższe świadczy o utrzymującym się braku płynności finansowej. Nieterminowe regulowanie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych narusza zasadę gospodarki finansowej (...), w myśl której wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niewykonanie w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza poniesionych kosztów wykazuje, że w 2017 roku zapłacono odsetki w łącznej kwocie 67.965,42 zł. Jednocześnie należy wskazać na dalszy wzrost poziomu należności, które na koniec roku stanowiły kwotę 3,8 mln zł, co może świadczyć o braku działań mających na celu ich skuteczną windykację. Skład Orzekający zwraca uwagę na potrzebę wzmożenia nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu oraz podjęcia przez organy gminy działań mających na celu wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2017 rok powstała nadwyżka w kwocie ok. 6 mln zł przy planowanej w kwocie ok. 5 mln zł. Gmina w 2017 roku zaciągała kredyt długoterminowy w kwocie 4 mln zł oraz dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie ok. 11,6 mln zł. Do realizacji budżetu na 2017 rok zaangażowano subwencję ogólną należną na rok 2018 w kwocie ok. 340 tys. zł, co narusza zasadę roczności budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2017 roku stanowiły kwotę ok. 32 mln zł. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 7,4 mln zł, z której kwotę ok. 4 mln zł stanowiły zobowiązania budżetu. Zgodnie z prawem wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niewykonanie w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza sprawozdania o wydatkach budżetowych wykazuje, że łączna kwota odsetek zapłaconych w 2017 roku wyniosła 212.372,95 zł. Gmina posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom w wysokości ok. 4,6 mln zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że gmina nie wykonała obowiązku wynikającego z przepisów prawa o tzw. Janosikowym.

Ponadto Skład Orzekający zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, dla którego gmina Bogatynia jest podmiotem tworzącym. Znaczące zadłużenie SP ZOZ oraz prowadzenie działalności z ciągle pogłębiającą się stratą niekorzystnie wpływa na sytuację finansową gminy. Zadłużenie SP ZOZ na 31.12.2017 roku ogółem wyniosło ok 12 mln zł przy stanie na początek roku wynoszącym 7,7 mln zł (wzrost o 55,21%). W ogólnej kwocie zobowiązań zadłużenie z tytułu pożyczek w pozostałych krajowych instytucjach finansowych stanowiło kwotę 7,7 mln zł oraz zobowiązania wymagalne kwotę 1 mln zł. Ponadto w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2017 rok podano, że strata za 2017 rok wyniosła 5,8 mln zł, co oznacza dalszy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymujący się wysoki poziom zadłużenia SP ZOZ oraz rosnące w kolejnych latach straty będą niekorzystnie wpływać na sytuację finansową gminy. 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną z zastrzeżeniami o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowanych środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Z całą opinią RIO można zapoznać się tutaj: wroclaw.rio.gov.pl/opinie_so/2018/USO-2018-I-132---Bogatynia.pdf

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #10 z PIS-u 2018-06-12 20:07
Każdy sznujący sie mieszkaniec Bogatyni nie będzie uczestniczył w imprezie "dydtatora" Gzmielu - dopadną cie predzej czy później!
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #9 mieszkaniec 2018-06-11 12:47
https://www.youtube.com/watch?v=90p3J4L5yJ8
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #8 ???? 2018-06-11 11:51
Im mniej rozumieją tym szybciej uchwalają.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #7 Henryk 2018-06-10 13:07
Nigdy nie byłem , a pije tylko whisky
Cytować | Zgłoś administratorowi
-14 #6 Pan Ryszard 2018-06-10 10:49
Cytuję Henryk:
Wszystkie d..o włazy Grzmiela pójdą na Karbonalia


Jak by były za darmo atrakcje to też byś polazł na karbonalia ,a tak kupisz najtańsze piwo w biedronce,powyzywasz żonę i dzieci a na koniec obejrzysz wiadomości na TVN !!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #5 Koń 2018-06-10 09:13
Na scenie głównej kankan w wykonaniu,, Izis"
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #4 jagna 2018-06-10 05:44
Tak jak zawsze stowarzyszenia dostaną polecenie służbowe przez urzędnika, że burmistrz każe iść i stowarzyszenia będą się ścigać w pokazaniu się przy boku pana Burmistrza. Panie Burmistrzu to ja i moje stowarzyszenie, a Burmistrz buch poda rękę i cały dzień nie będziemy myć, żeby nie wytrzeć potu wodza.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+17 #3 syuta 2018-06-09 20:25
Pewnie co niektórzy to polecenia służbowe dostaną, że mają iść. Co może nie????????
Cytować | Zgłoś administratorowi
+19 #2 Henryk 2018-06-09 18:05
Wszystkie d..o włazy Grzmiela pójdą na Karbonalia
Cytować | Zgłoś administratorowi
+24 #1 Jagiello 2018-06-09 15:14
Rada oczywiście udzieli absolutorium, ale nie dlatego, że wszystko jest ok., tylko dla tego, że nie mają innego wyjścia. Demokracja wydaniu bogatyńskim :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Policjanci z grupy …

03-07-2020 Wyświetleń:208 Brak komentarzy

Policjanci odzyskali…

03-07-2020 Wyświetleń:298 Brak komentarzy

Zamknięty most gran…

03-07-2020 Wyświetleń:816 Brak komentarzy

Owocne działania ce…

03-07-2020 Wyświetleń:722 Brak komentarzy

Skradziono panele

03-07-2020 Wyświetleń:517 1 Komentarz

Ukradli worki, wpadl…

03-07-2020 Wyświetleń:555 Brak komentarzy

Relacja ze spływu B…

02-07-2020 Wyświetleń:436 4 Komentarze

UMiG: Basen w piguł…

02-07-2020 Wyświetleń:1504 16 Komentarzy

Jak klasyki to tylko…

02-07-2020 Wyświetleń:621 Brak komentarzy

Gmina otrzymała gra…

02-07-2020 Wyświetleń:576 1 Komentarz

Burmistrz i urzędni…

01-07-2020 Wyświetleń:966 Brak komentarzy

Komentarz Burmistrza…

30-06-2020 Wyświetleń:3249 18 Komentarzy

piątek, lipiec 03, 2020