26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się sesja Rady Miejskiej, na nie udzielono burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania.

[Czytaj także Czy burmistrz nie dostanie absolutorium?]

Na ważne sesje (był dwie w jednym czasie, pierwsza dotyczyła zmian w budżecie) stawiło się 17 radnych. Proponowany porządek obrad zakładał również  debatę nad stanem gminy wraz z wystąpieniami mieszkańców, ale mimo zaproszeń chętnych zabrakło. 

Radni głosowali przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 r. (11 "za" i 6 "przeciw"). Podjęto także uchwałę (jak zaplanowano w porządku obrad) w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Wszyscy byli zgodni i zagłosowali "za" nieudzieleniem. Niespodzianką było nieudzielenie wotum zaufania burmistrzowi: 10 radnych było przeciw, a 7 "za". W razie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w 2 kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.