b_699_699_16777215_00_images_stories_instagram_75412200_2792956407415795_2244541138566381568_o.jpg

W październiku radny Jerzy Wiśniewski złożył interpelację podpisaną przez kilkunastu radnych. W dokumencie padło pytanie o koszty audytów w gminie. 

 

Poniżej publikujemy całą treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28 października 2019 r., podpisaną przez radnych Rady Miejskiej w Bogatyni, dotyczącą udzielenia informacji na temat kosztów audytów przeprowadzonych w związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni oraz spółek gminnych, informuję, iż:

Ad.l

W związku z ciągłym wzrostem zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni z jednoczesną koniecznością ograniczenia wydatków z budżetu na 2019 r., zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 28 lutego 2019 r. został powołany Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Bogatyni. Zespół rozpoczął prace w marcu 2019 r. Jedną z propozycji dalszego funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni było przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego z proponowanym współzałożycielem PGE z/s w Warszawie.

Rada Miejska w Bogatyni uchwałą Nr XII/78/2019 z dnia 16 maja 2019 r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do podjęcia działań i prowadzenia rozmów z Zarządem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z/s w Warszawie i Zarządem PGE GiEK S.A z/s w Bełchatowie w zakresie przedsięwzięć zdrowotnych zabezpieczających opiekę lekarsko- medyczną dla pracowników grupy kapitałowej PGE, członków ich rodzin oraz mieszkańców Gminy Bogatynia, co dawałoby możliwość utrzymania i funkcjonowania Szpitala Gminnego w Bogatyni dla potrzeb społeczności lokalnej. Jednakże, aby można było rozpocząć rozmowy należało poznać stan finansowy SP ZOZ jak i przeanalizować różne warianty funkcjonowania przyszłego podmiotu. Na podstawie § 8 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, z uwagi na konieczność pilnego wykonania usługi oraz niszowość usług w tym zakresie, Burmistrz MiG podjął decyzję o zawarciu umowy z osobą posiadającą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i programów naprawczych podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia - Panem Piotrem Nowickim koordynatorem kierunków restrukturyzacyjnych. Zakres umowy zawartej 28.05.2019 r. obejmował m.in.: analizę danych dotyczących SP ZOZ w Bogatyni, rekomendację wariantu możliwego do realizacji w ramach optymalizacji działalności leczniczej na terenie gminy oraz pełnienie roli eksperta w trakcie negocjowania oraz przyjmowania kierunku działań strategicznych gminy w zakresie działań nadzorczych nad SP ZOZ w Bogatyni.

Wynagrodzenie wynikające z umowy wynosiło - 25.000.00 zł. Zleceniobiorca w lipcu 2019 r. zawarł aneks do umowy zmniejszającej jej wartość do kwoty 17.000,00 zł brutto, jednocześnie w ramach pierwotnej kwoty (tj. na kwotę 8.000,00 zł brutto) została zawarta umowa z Kancelarią Prawną ZIELONKA-STECKRET-WSPÓLNICY sp.k. z/s we Wrocławiu, której efektem pracy był „Raport z Wyceny Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa SP ZOZ w Bogatyni”.

Środki na realizację obu umów czyli 25.000,00 zł. zostały 30 kwietnia 2019 r., wprowadzone do budżetu gminy na 2019 r. w Dziale „Administracja publiczna” 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4170 „wynagrodzenia bezosobowe”.

Ad.2

Z uwagi na brak wykonania przez Burmistrza MiG Bogatynia poprzedniej kadencji podstawowych obowiązków wynikających z § 89 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia tj. protokolarnego przekazania informacji o stanie Gminy (m.in. spraw bieżących będących w toku załatwiania, informacji o sytuacji finansowej Gminy) podjęto niezbędne kroki w zakresie ustalenia faktycznego stanu finansów Gminy jako niezbędnych informacji dla osób decydujących o sytuacji finansowej Gminy w bieżącej kadencji. W pierwszej kolejności przeprowadzono kontrole i audyty dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy, ponadto w ramach ograniczenia wydatków zostało wydane zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie blokowania planowanych wydatków Budżetu Gminy Bogatynia w 2019 r. Sytuacja finansowa Gminy była bardzo trudna o czym wielokrotnie informowani byli radni oraz mieszkańcy na sesjach Rady Miejskiej. W związku z zagrożeniem wprowadzenia zarządu komisarycznego, braku programu naprawczego wdrożonego w latach ubiegłych oraz zagrożenia utraty płynności finansowej Gminy podjęto decyzję o zakupie profesjonalnych usług doradczych w zakresie optymalizacji przejętego po poprzedniej kadencji zadłużenia.

Firmę doradczą wyłoniono w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro w trybie zaproszenia do składania ofert. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły trzy ważne oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SYGMA Sp. z o.o. z Wrocławia posiadająca wieloletnie doświadczenia w pracy z samorządami. Umowę Nr 273/2019 zawarto w dniu 04.06.2019 r. na kwotę brutto (z VAT) 49.200,00 zł. W ramach ustaleń zawartych w umowie, firma SYGMA przeprowadziła analizę zadłużenia oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kątem optymalizacji obecnego i przyszłego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także poręczeń udzielonych podmiotom zależnym z uwzględnieniem szacunkowych zmian w poziomie wsparcia tym podmiotom (BWiO S.A., PEC S.A., GPO Sp. z o.o., TBS Sp. z o.o., GZMK Sp. z o.o.).

Sporządzony został raport zawierający propozycję działań w zakresie optymalizacji zadłużenia Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2019 - 2025. Ponadto Spółka dokonała prezentacji ustaleń i wniosków na sesji Rady Miejskiej. Wspierała i wspiera Gminę w rozmowach z bankami oraz WFOS. W efekcie wspólnych działań dokonano zmiany (wydłużenia) okresu spłaty kredytu w Banku Pocztowym, obecnie prowadzone są również rozmowy z WFOŚ dotyczące wydłużenia spłaty zaciągniętej pożyczki Nr 24/2007 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni”.

Wydatek został sfinansowany z budżetu Gminy na 2019 rok w ramach środków finansowych UMiG na wydatki administracyjne. Sklasyfikowany pod pozycją - Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 7523 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Biorąc pod uwagę problemy finansowe Gminy oraz dokonane analizy podmiotów doradczych w zakresie finansowym i prawnym zaprezentowane podczas odbytych spotkań z radnymi oraz na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni należy podjąć pilne i niezbędne decyzje dotyczące restrukturyzacji SP ZOZ w Bogatyni oraz funkcjonowania spółek gminnych.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Błasiak

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #12 Dość.gwa 2019-11-18 23:03
Qwa Za a.g wszyscy klaskali a teraz burczą.Jeszcze parę latek i pomału- bę.dzie.sta.gna.cja."chyba" bo młodzież z tego [xxx]a się ewakuuje.Popieram i swoje dzieci emigruje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-3 #11 Pietrek 2019-11-17 08:53
Cytuję Wyborcy:
Błasiak nie rozliczył radnyh, to radni rozliczą Błasiaka. Teraz zajadą go durnymi pytaniami, które prawdopodobnie podpowiada im radny Oliasz. W maju nie udzelą mu absolutorium i wotum zaufania, no i po Błasiaku. Tak to jest, jak się widzi tylko czubek własnego nosa, panie burmistrzu.

A może na to liczy, nie wpadłeś na to?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #10 Gutek 2019-11-17 08:33
Cytuję Wyborcy:
Błasiak nie rozliczył radnyh, to radni rozliczą Błasiaka. Teraz zajadą go durnymi pytaniami, które prawdopodobnie podpowiada im radny Oliasz. W maju nie udzelą mu absolutorium i wotum zaufania, no i po Błasiaku. Tak to jest, jak się widzi tylko czubek własnego nosa, panie burmistrzu.


Udzielą absolutorium ja jestem pewien, bo inaczej wybory i Bojakowaska albo Oliasz burmistrzem, a to byłaby już tragedia. Dlatego wolę Błasiaka.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #9 Wyborcy 2019-11-16 19:52
Błasiak nie rozliczył radnyh, to radni rozliczą Błasiaka. Teraz zajadą go durnymi pytaniami, które prawdopodobnie podpowiada im radny Oliasz. W maju nie udzelą mu absolutorium i wotum zaufania, no i po Błasiaku. Tak to jest, jak się widzi tylko czubek własnego nosa, panie burmistrzu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+17 #8 Patrol 2019-11-16 16:17
Odpowiem wam dlaczego wcześniej nikt nie sprawdzał,bo każdy miał z tego dole teraz blasiak nie daje to radni się upominają o swoją część.zlodzieje po Andrzeju zostali dalej chcą okradać
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #7 Belmondo 2019-11-16 15:35
Na gobeliny już zamówienia przyjmuje kierowniczka monitoringu w straży miejskiej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+22 #6 Oj 2019-11-16 13:48
Teraz przydało by się sprawdzić kto i ile razy wyciągał łapki, z poparciem dla pseudo inwestycji prowadzonych przez gminę w poprzednich 3 kadencjach
Cytować | Zgłoś administratorowi
+23 #5 Tymon 2019-11-16 09:14
A ja mam pytanie do radnego Wiśniewskiego.Panie Jurku a gobelin z wizerunkiem św Dyzmy patrona pokutujących i nawróconych grzeszników oraz skruszonych złodziei to już utkany bo niedługo Andrzejki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+21 #4 pamiętamy 2019-11-16 09:06
Cytuję Janek23:
Jak w poprzednich kadencjach podejmowano lub podejmował decyzje o "wątpliwych" inwestycjach za grube miliony to jakoś dziwnie nikt nie składał interpelacji i zapytań z czego to było lub będzie finansowane ??? radni mieli takie same prawa i obowiązki.

Bo to szuje i cwaniacy,obecną "aktywnością" chcą przykryć swój udział w bandzie grzmiela, wały i przekręty,brak wiedzy i głupotę...
Cytować | Zgłoś administratorowi
+25 #3 Janek23 2019-11-15 23:05
Jak w poprzednich kadencjach podejmowano lub podejmował decyzje o "wątpliwych" inwestycjach za grube miliony to jakoś dziwnie nikt nie składał interpelacji i zapytań z czego to było lub będzie finansowane ??? radni mieli takie same prawa i obowiązki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Sejmik przyjął uch…

24-09-2020 Wyświetleń:2344 15 Komentarzy

Straż Graniczna kon…

24-09-2020 Wyświetleń:2072 10 Komentarzy

Stara hala do remont…

23-09-2020 Wyświetleń:1327 Brak komentarzy

Trenerzy FA Bogatyni…

22-09-2020 Wyświetleń:355 Brak komentarzy

Włamał się do dom…

22-09-2020 Wyświetleń:2754 13 Komentarzy

Warsztaty rzeźbiars…

21-09-2020 Wyświetleń:520 Brak komentarzy

Turniej Piłki Nożn…

21-09-2020 Wyświetleń:441 Brak komentarzy

Od jutra (21.09.2020…

20-09-2020 Wyświetleń:3352 8 Komentarzy

Relacja z IV Edycji …

20-09-2020 Wyświetleń:778 2 Komentarze

Święto kina w Sien…

20-09-2020 Wyświetleń:823 5 Komentarzy

Kto będzie chciał …

18-09-2020 Wyświetleń:7433 74 Komentarzy

VI Rajd Turystyczny …

18-09-2020 Wyświetleń:661 2 Komentarze

niedziela, wrzesień 27, 2020