Budżet Bogatyni na 2020 rok został skomponowany. "Przewrót" w Radzie Miejskiej może jednak utrudnić burmistrzowi przeforsowanie swoich zapisów. Na co będziemy wydawać pieniądze w przyszłym roku?

Właśnie ukazało się zarządzenie burmistrza Wojciecha Błasiaka przedstawiające projekt budżetu na 2020 rok. To pierwszy, w pełni autorski, zapis finansowy burmistrza. Ustalono dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie niemal 174 mln zł. Wydatki budżetu przewidziano w kwocie niewiele ponad 167 mln zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6,5 mln zł,  która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek. Samo obsługa zadłużenia będzie nas kosztowała 2 mln zł. Zaplanowana nadwyżka pokryje zaciągnięte wcześniej  pożyczki w wysokości  ok. 1 mln zł i kredyty w wysokości 5,5 mln zł.

Według wyliczeń zawartych w projekcie od stycznia 2019 roku gminie udało się zmniejszyć zadłużenie z ok. 52 mln zł do 46 mln zł na koniec roku. Do końca 2020 roku zadłużenie Bogatyni ma zostać spłacone do kwoty 39 mln zł, stanowi to 22,53 % planowanych dochodów. Pozostaną jeszcze poręczenia pieniężne i niepieniężne dla spółek w wysokości ok. 15 mln zł. 

Na inwestycje w przyszłym roku zaplanowano ok. 8 mln zł. Wśród najważniejszych zadań to budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej-Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni (za ok. 0,5 mln zł), odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni II etap (1,3 mln zł), Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej i Białogórskiej (0,23 mln zł), modernizacja kotłowni budynków komunalnych w Sieniawce (0,375 mln zł). W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na wymianę węzła cieplnego zasilającego obiekty sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni,  modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni – dokumentacja, przebudowa budynku Przedszkola Nr 7, dokumentacja p.poż. budynku Przedszkola Nr 6 w Bogatyni – dokumentacja (wszystko za ok. 1 mln zł). Zaplanowano również 800 tys. zł na budowę otwartego basenu miejskiego w Bogatyni (dokumentacja, inwentaryzacja, ekspertyzy, ochrona inwestycji, energia elektryczna). Obiecane wcześniej 2 mln zł pójdą na spłatę modernizacji dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Tutroszów -Sieniawka i numer 352 na odcinku Zatonie Bogatynia wraz z ulica Schrammstrase w Zittau (na podstawie porozumienia zawartego z DSDiK a Gminą Bogatynia przekazanie środków nastąpi w I kwartale 2020 roku).

Planowane jest przekazanie 2,6 mln zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni

W dziale Administracja publiczna zabezpieczono środki w wysokości 18 mln zł na sfinansowanie wydatków związane z dietami radnych i członków komisji; wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia; ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych; wydatków na promocję gminy; składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy gmina; środki Rad Osiedlowych.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.