"Porażająca skala przestępczości, zwłaszcza narkotykowej, o której świadczą m.in. ubiegłoroczne zatrzymania byłych i obecnych policjantów oraz osób sprawujących funkcje publiczne, ale także związane z nią kradzieże, rozboje i inne zdarzenia, są ogromnym problemem społecznym dla naszego samorządu" - napisał burmistrz Błasiak w liście do komendanta policji. Cała tereść poniżej.

 

Szanowny Panie Komendancie,
w imieniu władz samorządowych i mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia, po raz kolejny zwracam się do Pana z apelem o wzmożenie działań zapewniających bezpieczeństwo i ład publiczny w tym newralgicznym miejscu, usytuowanym na styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Porażająca skala przestępczości, zwłaszcza narkotykowej, o której świadczą m.in. ubiegłoroczne zatrzymania byłych i obecnych policjantów oraz osób sprawujących funkcje publiczne, ale także związane z nią kradzieże, rozboje i inne zdarzenia, są ogromnym problemem społecznym dla naszego samorządu. Mieszkańcy sygnalizują władzom miasta i gminy, że obawiają się nie tylko o mienie, ale wręcz o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich. Sytuację pogarsza zarówno zbyt mała liczba policjantów na tym terenie, jak również, zrozumiałe w świetle powyższych faktów, ograniczone zaufanie społeczne do miejscowych funkcjonariuszy. Przestępczość w Bogatyni, nazywanej w tytułach prasowych "zagłębiem metamfetaminy" (Superwizjer TVN - listopad 2019 r.) czy "dolnośląską Bogotą" (Gazeta Wyborcza - grudzień 2019 r.) jest również problemem wizerunkowym zarówno naszego samorządu, jak i służb mundurowych, a ze względu na międzynarodowy kontekst sprawy i doniesienia w czeskich i niemieckich mediach - także państwa polskiego.

Dziękujemy za dotychczasowe, skuteczne działania operacyjne. Duże nadzieje wiążemy z budowanym obecnie komisariatem, który znacząco poprawi komfort pełnienia służby w Bogatyni - liczymy jednocześnie na zwiększenie jego obsady. Mamy świadomość problemów kadrowych w Policji, jednak biorąc pod uwagę tę specyficzną sytuację, potrzebę odbudowania poczucia bezpieczeństwa obywateli, jak również szacunku do munduru oraz reputacji w otoczeniu międzynarodowym, zwracamy się o podjęcie dalszych kroków w celu zwalczania przestępczości na naszym terenie, poprzez skierowanie do Bogatyni stosownych sił i środków, jak też inne możliwe działania, adekwatne do sytuacji.

Na koniec chciałbym jeszcze nadmienić, iż w ostatnim czasie w Gminie odnotowano kilkanaście przypadków podpaleń samochodów. Sprawa podpaleń przybrała bardzo zły obrót, pożary zaczęły się w ubiegłym roku i nasiliły się w ostatnich tygodniach co wywołuje duży niepokój wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Społeczeństwo lokalne oczekuje od Państwa Polskiego rozwiązania powyższych problemów jak również zapewnień obecności funkcjonariuszy Policji w terenie. Niniejsze działania zapewnią bezpieczeństwo i ład publiczny w naszej Gminie.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.