To radny Krystian Bajsarowicz jako przedstawiciel klubu radnych ,,Razem z ludźmi" złożył projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.

Rady jako przedstawiciel klubu posiadający prawo inicjatywy uchwałodawczej, wniósł o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Bogatyni.

"Powodem złożenia niniejszego pisma wraz z projektem uchwały są między innymi następujące nieprawidłowości widziane przez społeczeństwo Miasta i Gminy Bogatynia:

- brak skutecznego karania za nieprawidłowe parkowanie samochodów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,

- brak reagowania na zgłaszane przez mieszkańców interwencje,

- postępowanie w sprawie kradzieży paliwa z samochodów służbowych,

- niedopełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa publicznego, np. dewastacje mienia i kradzieże,

- nie wypełnianie innych obowiązków polegających na: przestrzeganiu prawa, rzetelnym, bezstronnym i terminowym wykonywaniu poleceń przełożonych; poszanowaniu powagi, honoru, godności obywateli i własnej; zachowaniu tajemnicy prawnie chronionej;

- nie podejmowaniu interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; zachowaniu uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zachowaniu się z godnością w czasie pracy i poza nią" - možemy przeczytać w piśmie radnego Bajsarowicza.

Przypomnijmy, uchwała w sprawie rozpoczęcia inicjatywy likwidacyjnej będzie debatowania 23 stycznia. Więcej na ten tem pisaliśmy wczoraj.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.