Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli kolejnych 7 cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Wszyscy przekazani cudzoziemcy nadużyli prawa do swobody przemieszczania się.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówek w Zgorzelcu i Świecku we wtorek 21 marca przyjęli od strony niemieckiej kolejnych 7 cudzoziemców. Obywatele Afganistanu, Syrii i Turcji zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, a następnie przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

Czworo cudzoziemców - obywateli Afganistanu i Syrii przekazanych zostało przez służby niemieckie funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny wjazd i pobyt, a że wcześniej starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Troje Afgańczyków (matka z dziećmi) po przekazaniu przez niemiecką policję, zdecydowało się złożyć wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Po zakończeniu czynności rodzina Afgańczyków została przewieziona transportem humanitarnym do jednego z otwartych ośrodków dla cudzoziemców.

Natomiast wobec przyjętego obywatela Syrii, który w 2022 roku przyleciał do Polski aby odwiedzić rodzinę, a zdecydował się złożyć wniosek o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz zastosowano środki alternatywne do detencji.

Ponadto w tym samym dniu funkcjonariusze SG ze Zgorzelca przyjęli kolejnych dwóch obywateli Syrii, którzy przebywali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Funkcjonariusze SG ustalili, że Syryjczycy dzień wcześniej w Zgorzelcu nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę państwową. Dokonane sprawdzenia potwierdziły, że obcokrajowcy nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju. Wobec Syryjczyków zostały wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu oraz zastosowano w stosunku do nich środki alternatywne do detencji.

Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Świecku 21 marca przyjęli od strony niemieckiej obywatela Turcji, który na terenie Niemiec przebywał nielegalnie. Jak ustalili funkcjonariusze SG, cudzoziemiec do Polski przyleciał w 2022 roku i po wykorzystaniu wizy turystycznej, zamiast wrócić do Turcji, zdecydował się nielegalnie przekroczyć granicę z Niemcami. Z uwagi na to, że 21-latek z Turcji przebywa na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów został on zatrzymany. Wydano także decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

źródło: NoOSG

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.