Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się temat budowy farm fotowoltaicznych w gminie Bogatynia. Około 70 hektarów w rejonie Wyniosłość Działoszyńskiej ma być pokrytych panelami słonecznymi. Wcześniej to właśnie tam miały być szklarnie.

Zdjęcie archiwalne: szklarnia w trakcie budowy, fot. bogatynia.info.pl

O rezygnacji z pomysłu budowy szklarni pisaliśmy już w grudniu ubiegłego roku (vide Nie będzie szklarni po drugiej stronie drogi do Zgorzelca).

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (na tej samej, na której przyjęto podwyżki za śmieci -Radni uchwalili podwyżki za śmieci. Będziemy płacić 63% więcej) przyjęto uchwałę umożliwia rozpoczęcie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie od firmy Epore do szczytu Wyniosłości Działoszyńskiej.

- Inwestor chce na tym terenie zlokalizować farmy fotowoltaiczne na powierzchni ok. 70 ha. Planowane dochody dla kasy miejskiej wg informacji inwestora potwierdzone przez Wydział Podatkowy to około 10 mln zł rocznie po zakończeniu inwestycji - poinformował w mediach społecznościowych radny Dominik Zawada. Radny wspomniał również, że przy okazji komisji ds. obywatelskich i rozwoju na której uczestniczyli mieszkańcy Starego Zatonia w rejonie, których domów ma powstać inwestycja zwrócili uwagę na przeprowadzoną wycinkę kilkudziesięcioletnich dębów. - W związku z tym zwróciliśmy się do Burmistrza o zweryfikowanie legalności tych prac - dodaje radny.

Uwzględniając zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz w związku z rosnącym zainteresowaniem podmiotów prywatnych możliwością realizacji na terenie gminy Bogatynia inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały. 

Zakres zmian związany jest m.in. z wyznaczeniem obszarów umożliwiających lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW. "Zmiana studium ma być odpowiedzią na pojawiające się bariery, które utrudniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Pozwoli na stworzenie warunków dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych, magazynów energii oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej do ich realizacji, umożliwiając racjonalne wykorzystanie wytworzonej energii" - informuje uzasadnienie uchwały.

Dodatkowo, w ścisłym powiązaniu z produkcją energii elektrycznej z OZE, zasadne jest wyznaczenie na powyższych obszarach terenów przemysłowych, służących m.in. budowie systemów wytwarzania wodoru. Działanie te wzmocnią potencjał technologiczny w obszarze gospodarki wodorowej, której rozwój wpisuje się w krajowe działania, mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r.) i która może stać się alternatywą dla paliw kopalnych.

Z informacji radnego Zawady wynika, że aktualnie na terenie gminy funkcjonują trzy farmy fotowoltaiczne: zlokalizowane w północnej części gminy tj. Lutogniewice, Krzewina i Bratków o łącznej powierzchni około 70 ha. Na sesji pojawił się ostatnio gorący temat dotyczący osiedla Markocicie i informacji jakoby w tym rejonie planowano budowę farm fotowoltaicznych. - Zarówno Burmistrz jak również Naczelnik Wydziału Nieruchomości potwierdzili, że aktualnie prowadzone są jedynie prace nad zmianą Studium uwarunkowań dla rejonu o którym pisałem wyżej i innych nie ma. Burmistrz poinformował również, że nie planuje żadnych działań w zakresie Markocic - poinformował radny. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.