Pięciu cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski zatrzymali jeleniogórscy funkcjonariusze Straży Granicznej. Organizatorem tego procederu był zatrzymany wraz z nimi obywatel Ukrainy. 

W niedzielę 28 maja funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze prowadzili kontrolę drogową mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W powiecie zgorzeleckim, na drodze prowadzącej do granicy z Niemcami, funkcjonariusze zatrzymali samochód marki Toyota, którym kierował 37-letni Ukrainiec. Kierowca organizował pięciu Syryjczykom niezgodne z prawem przekroczenie granicy państwowej.

Dokonane wobec Syryjczyków sprawdzenia wykazały, że nie posiadają żadnych dokumentów potwierdzających legalność wjazdu i pobytu w Polsce, jednak posiadają oni prawo pobytu na terytorium Słowacji. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że dzień wcześniej, samochodem kierowanym przez Ukraińca przekroczyli słowacko-polską granicę.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani za przekroczenie wbrew przepisom granicy ze Słowacji do Polski. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata.

Natomiast po potwierdzeniu prawa do pobytu cudzoziemców na terytorium Słowacji, zostali oni przekazani w ramach readmisji słowackiej policji.

Z kolei 37-letni Ukrainiec został zatrzymany za organizowanie pięciu Syryjczykom przekroczenia wbrew przepisom słowacko-polskiej granicy. Wobec cudzoziemca Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski grozi obywatelowi Ukrainy kara pozbawienia wolności do lat 8.

Źródło: NoOSG

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.