2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - Trzciniec".

Umowę podpisali: wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz prezes zarządu PEC S.A Tomasz Włodarczyk i członek zarządu PEC S.A. Cezary Wieczorek. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności: wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, wiceminister edukacji i nauki Marzeny Machałek, senatora RP Rafała Ślusarza, burmistrza Bogatyni Wojciecha Dobrołowicza, dyrektora Oddziału Elektrowni Turów Oktawiana Leśniewskiego.

To kolejny etap zadania mającego na celu umożliwienie dostarczania ciepła systemowego na teren Trzcińca. W 2021 roku pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminą Bogatynia i PEC S.A. podpisany został list intencyjny w sprawie uciepłownienia Trzcińca i rozpoczął się proces realizacji tego zadania. 

Na realizację inwestycji po stronie PEC S.A. spółka pozyskała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW umożliwiające pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, tj. 6.947.040,00 zł, w tym 2.540.700,00 zł w formie dotacji i 3.105.300,00 zł w formie pożyczki. 

Takie zabezpieczenie środków pozwoli na sprawną realizację tej długo oczekiwanej inwestycji, której głównym celem jest budowa nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i likwidacja minimum 134 pieców zasilanych stałymi paliwami, co w efekcie w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w mieście i gminie Bogatynia. Zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla zapewniła Gmina Bogatynia.

Jak podkreśla burmistrz Wojciech Dobrołowicz: "Realizacja tej inwestycji to doskonała wiadomość dla mieszkańców Trzcińca, którzy mieszkając przy elektrowni czekali wiele lat na to, żeby mieć możliwość przyłączenia się do gminnej sieci ciepłowniczej i zrezygnowania z pieców".

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.