Urząd Miasta i Gminy Bogatynia wydał obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia - Opolno-Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w jej ciągu".

Droga do Opolna-Zdroju, okolice nowego ronda, fot. bogatynia.info.pl
 
- (...) z wniosku Powiatu Zgorzeleckiego z siedzibą w Zgorzelcu w imieniu którego działa Pan Tomasz Nowak prowadzący działalność Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia-Opolno Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w jej ciągu” - możemy przeczytać w obwieszczeniu. 

- (...) celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi - informuje dokument. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatyni. 

15 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bogatynia a Powiatem Zgorzeleckim o współpracy w 2023 roku przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia - Opolno-Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w jej ciągu" w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zgodnie z zawartą umową Gmina Bogatynia przekaże dotację celową na pomoc finansową w zakresie współfinansowania w 50% kosztów opracowania dokumentacji w wysokości 131 980,00 zł. To realne działanie podejmowane przez Gminę Bogatynia, aby wspierać w realizacji tej inwestycji Powiat Zgorzelecki, przede wszystkim z myślą o bardzo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowie drogi Bogatynia - Opolno-Zdrój i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ aktualny stan techniczny drogi jest bardzo zły i pogarsza się z każdym rokiem. Dodatkowo wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku pozwoli na rozbudowę istniejącej sieci tras rowerowych w gminie, rozwój gminnej turystyki, ograniczenie niskiej emisji oraz przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.