Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego pragnie zdecydowanie zdementować wszelkie informacje krążące w mediach dotyczące rzekomego planowania zamknięcia Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Chcielibyśmy podkreślić, że naszym głównym celem zawsze było i nadal jest dobro naszych uczniów oraz rozwój edukacji w naszym powiecie.

Utworzenie jednego kierunku w zgorzeleckim ogólniaku, podyktowane było przeprowadzoną wcześniej analizą demografii ilości uczniów kończących szkołę podstawową w powiecie zgorzeleckim w roku szkolnym 2023/2024, która jest drastycznie niższa, niż w latach ubiegłych tj. o 60% mniej absolwentów szkół podstawowych. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego stanął przed dylematem podjęcia racjonalnych decyzji w stosunku do wszystkich prowadzonych przez siebie szkół ( 4 szkoły ponadpodstawowe).

Demografia na rok szkolny 2024/2025 to 411 absolwentów szkół podstawowych, z czego 12 % nie decyduje się na wybór szkoły publicznej w powiecie zgorzeleckim, w związku z czym szacunkowo do wszystkich szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki przyjdzie ok. 362 uczniów, co daje możliwość utworzenia około 11 oddziałów we wszystkich 4 szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.

Dyrektorzy podległych szkół zawodowych mając na uwadze niż demograficzny i przewidywaną liczbę absolwentów, podjęli decyzję o ograniczeniu oferty kierunków, które zostaną uruchomione w nadchodzącym naborze. Na tej podstawie każdy z nich zrezygnował z 4 kierunków kształcenia, pozostawiając w ofercie te najbardziej atrakcyjne i popularne wśród młodzieży.

Biorąc pod uwagę ogólnopolską tendencję ukierunkowaną głównie na kształcenie zawodowe, w powiecie zgorzeleckim również obserwujemy od lat mniejsze zainteresowanie wyborem przez młodzież kształcenia ogólnego. „Śniadeckich” wybiera około 10% ogółu uczniów uczestniczących w rekrutacji. Zatem biorąc pod uwagę planowaną, szacunkową liczbę absolwentów tj. 362 uczniów – zgorzeleckim ogólniakiem zainteresowanych może być około 36 uczniów co przekłada się na 1 oddział. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego bazując na powyższych danych podjął decyzję o utworzeniu w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu – 1 oddziału w roku szkolnym 2024/2025, z sugestią, a nie nakazem profilu humanistycznego.

Ponadto oferta edukacyjna dotyczy wszystkich szkół powiatowych, zatem powinna być spójna, urozmaicona i wzajemnie się uzupełniać. Każda ze szkół ponadpodstawowych oferuje inne kierunki kształcenia, tak aby była ona bogata i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom młodzieży.    

Ta dramatycznie niska demografia dotyczy tylko roku szkolnego 2024/2025. W kolejnych latach sytuacja ulegnie poprawie, a liczba absolwentów wzrośnie i przekroczy 600 uczniów, co umożliwi planowanie i uruchamianie większej liczby oddziałów, profili i kierunków. Zatem będzie istniała możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej w każdej ze szkół, w tym w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich.

Zarząd Powiatu zawsze kieruje się dobrem uczniów, zdając sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa edukacja w kształtowaniu przyszłości każdego młodego człowieka. Jesteśmy zdecydowani na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, które będą sprzyjać rozwojowi naszej społeczności oraz zapewnią naszym uczniom optymalne warunki nauki i rozwoju.

Chcielibyśmy podkreślić, że Liceum Ogólnokształcące nie tylko odgrywa istotną rolę w naszej społeczności, ale ma bogatą historię i tradycję, które jako Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego z całą pewnością będziemy kontynuować.

Raz jeszcze wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sugestii o zamknięciu szkoły, a nasze decyzje będą zawsze podejmowane w oparciu o troskę i dobro uczniów oraz rozwój edukacji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego

Artur Bieliński

Źródło: SP w Zgorzelcu 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.