Nasi czytelnicy zdecydowali, kto powinien przewodniczyć nowej Rudzie Miejskiej, a jak będzie rzeczywiście - zdecydują nowi radni. Komisarz Wyborczy ustalił już termin zwołania pierwszej sesji.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II swoim postanowieniem zwołał I sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

- Zwołuje się sesje Rady Miejskiej W Bogatyni na dzień 7 maja 2024 r. O godzinie 12.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. - możemy przeczytać w postanowieniu.

Ustalono również porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Bogatyni stanowiący załącznik do postanowienia.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Bogatyni zwołanej na dzień 7 maja 2024 r.:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Złożenie ślubowania przez radnych.

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Wystąpienia zaproszonych gości.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni

5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,

5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

5.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

5.4. przeprowadzenie głosowania tajnego,

5.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5.6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni

6.1. zgłaszanie kandydatów na funkcje

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,

6.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

6.4. przeprowadzenie głosowania tajnego,

6.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni

7.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni,

7.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

7.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

7.4. przeprowadzenie glosowania tajnego,

7.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Zamknięcie obrad.

Nasi czytelnicy w ankiecie w mediach społecznościowych zdecydowali, że przewodniczącym Rady Miejskiej powinien zostać wybrany radny Dominik Zawada.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.