Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie opublikowane zostało na platformie NSA. Dokument zawiera obszerne pisemne uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję środowiskową dla kopalni węgla brunatnego Turów.

Fot. archiwum 

- Zgodnie z moimi zapowiedziami wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia prawne, aby kontynuować działanie Kopalni i Elektrowni w Turowie, tak długo, jak będzie tego potrzebował Polski system elektroenergetyczny - napisał  po publikacji uzasadnienia na platformie X Dariusz Marzec, prezes PGE.

Wyrok WSA zapadł w marcu br. (vide WSA: Wyrok w sprawie dotyczącej kopalni "Turów"), a na uzasadnienie trzeba było czekać do końca kwietnia. We wspomnianym uzasadnieniu sąd podkreślił, że na etapie postępowania odwoławczego w sprawie przyznania decyzji środowiskowej dla kopalni Turów zmianie uległ stan prawny. W lutym 2022 r. doszło wówczas do podpisania umowy między polskim i czeskim rządem o współpracy w zakresie minimalizowania skutków eksploatacji węgla dla Czechów. Decyzja środowiskowa tej umowy nie uwzględnia.

-Tym samym na etapie postępowania odwoławczego w sprawie zmianie uległ stan prawny, którego elementem stała się Umowa. Tymczasem organ wprost uznał, że nie ma ona znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż jest jedynie aktem prawa wewnętrznego. W ocenie Sądu, stanowisko to jest błędne możemy przeczytać w uzasadnieniu. 

Sąd doszedł do przekonania, że skargę należało uwzględnić, choć zasadnicze zarzuty skarg nie zostały uznane za zasadne.

- Zaznaczenia jednak wymaga, że uchylenie zaskarżonej decyzji nie oznacza automatycznego zaprzestania wydobycia węgla, czy też w ogóle funkcjonowania Kopalni "Turów", bowiem do 2026 r. odbywać się to może na dotychczasowych warunkach, tj. sprzed wydania decyzji z 30 września 2022 r. - dodaje sąd w uzasadnieniu.

Cały dokument możemy przeczytać na platformie NSA.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.