Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawiadamia o planowanych przez Koło Łowickie "Jenot" polowaniach dewizowych.

Zdjęcie przykładowe, fot. archiwum 

Polowania będą odbywać się w dniach 12-16 maja 2024 r. w godzinach 4:30-9:30 oraz 18:00-21:30 na obszarach sołectw: Lutogniewice, Krzewina, Bratków, Działoszyn, Posada, Wolanów, a takżeokolicach Zwałowiska Zewnętrznego od strony Działoszyna i Wyszkowa oraz okolicach Górnego Trzcińca.

- Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - możemy przeczytać w obwieszczeniu burmistrza.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.