UMiG Bogatynia, fot. archiwum bogatynia.info.plPodczas nadzwyczajnej sesji 29 czerwca rada gminy i miasta podjęła uchwały o zmianach w budżecie, jak też o przyznaniu kolejnych wyróżnień „Przyjaciel Gminy Bogatynia”. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono planowanej od dawna inwestycji, związanej z przebudową infrastruktury na Osiedlu Piastowskim w Porajowie


Najpoważniejsza zmiana w budżecie dotyczyła przesunięcia 1,3 mln na zadanie „przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie”, kosztem zadań zaplanowanych na przebudowę ulic w Bogatyni. Z zadań, związanych z przebudową w rejonie ulicy Dzikiej oraz od ul. Sawickiej do ul. Reymonta, zdjęto prawie całe zaplanowane na ten rok kwoty. To wzbudziło wątpliwości radnych, między innymi w sprawie utraty ważności pozwoleń na budowę. Pytano także o zakres i wartość kosztorysową prac w Porajowie, odmienną w różnych dokumentach.

Zapis w uchwale budżetowej mówił o wartości kosztorysowej przebudowy na Osiedlu Piastowskim 4 mln zł. Okazało się jednak, iż ta wartość wynosi 8,3 mln zł, ponadto zadanie obejmuje również przebudowę dróg, chodników i oświetlenia. Radni nie uzyskali czytelnych wyjaśnień, dlaczego zapis w uchwale budżetowej był nieprecyzyjny. Wiceburmistrz Matelski stwierdził, iż chodziło o zasygnalizowanie, że zadanie będzie realizowane. Po przesunięciach wydatki na przebudowę w Porajowie na rok bieżący mają wynieść 5,3 mln zł.

W budżecie założono, iż powyższe zadanie zostanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 mln zł. Radę poinformowano, że są czynione starania o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast możliwości pozyskania dotacji z innych źródeł są w bieżącym roku wyczerpane. Jeśli jednak starania nie zakończą się sukcesem, realizacja zadania, planowanego obecnie na lata 2012 – 13, odwlecze się w czasie.

Radni nie otrzymali jasnej odpowiedzi, kiedy gmina ogłosi postępowanie przetargowe – z wyjaśnień wynikało, że termin lipcowy jest mało prawdopodobny. Dokumentację opracowano w 2011 r. kosztem ponad 0,5 mln zł. Pod projektem uchwały o zmianach w budżecie widnieje opinia pani skarbnik, wskazująca, że realizacja będzie możliwa „pod warunkiem zrealizowania wszystkich zaplanowanych dochodów”.

Nadając kolejne wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia” rada rozszerzyła listę o p. Bogumiłę Turzańską – Chrobak, która wspierała gminę w staraniach o pieniądze z WFOŚ. Już po zakończeniu sesji burmistrz poinformował radnych szczegółowo o uroczystościach, które odbędą się 7 sierpnia, w rocznicę powodzi. Udział zapowiedziało wielu wyróżnionych darczyńców – oprócz plakietek i statuetek otrzymają oni także specjalnie opracowaną publikację. W trakcie uroczystości przewiduje się między innymi odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej w Parku Darczyńców Bogatyni.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.