Prace przy Alei Solidarności, fot. archiwum bogatynia.info.plNajwyraźniej nasza „najlepiej zarządzana gmina w kraju” zaczyna się ubiegać o nowy laur – a mianowicie specjalność windykatora  należności. Najnowszy problem z finansowaniem odbudowy 11 mostów wpisuje się w ciąg różnych zdarzeń, o których urzędowy biuletyn pisze niewiele albo wcale

Pierwsza sprawa, dotycząca usunięcia kolizji z liniami wysokiego napięcia na bogatyńskiej obwodnicy, jest dość dobrze znana. Zadanie dawno rozliczono i tylko jedna kwestia pozostaje do wyjaśnienia – kto jest winien temu, że gmina musiała przeznaczyć na likwidację kolizji 1 224 176 zł? Jak wynika z odpowiedzi na interpelacje, składane w tej sprawie, gmina po zakończeniu prac odbiorowych i oszacowaniu utraconych korzyści (mówi się o 2 mln zł) wystąpi z roszczeniem wobec projektanta. Według burmistrza Matelskiego, to projektant (biuro projektowe z Wrocławia ) nie dopełnił warunków, wynikających z uzgodnienia z Energią Pro SA oraz z umowy, zawartej między nim a gminą.

W umowie ( z czerwca 2007 ), dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, rzeczywiście istnieje zapis mówiący, iż projektant zobowiązuje się do „uzgodnienia projektu w zakresie kolizji”. Ale ktoś tę dokumentację przyjął protokołem zdawczo – odbiorczym i zapewne nie wniósł zastrzeżeń. Jeżeli były uzgodnienia z Energią Pro, to wystarczyło sprawdzić, czy projektant uwzględnił uwagi. Jeżeli uzgodnień nie było, a wiedziano o tym, że są  niezbędne, należało to projektantowi przypomnieć. Pismem z 6 lutego 2008 r. Rejon Dystrybucji Lubań informował nasz urząd m.in., że „trasę linii 110 kV należy uzgodnić w Wydziale Rozwoju EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Oddział w Jeleniej Górze”. Kopię takiego pisma otrzymałem wraz z odpowiedzią na interpelację. Byłoby dobrze, gdyby ktoś z urzędu zechciał wyjaśnić wątpliwości. Może pan rzecznik?

Druga sprawa jest związana z wynikami kontroli, przeprowadzonej przez NIK w Urzędzie MiG Bogatynia. Raport pokontrolny z 11 kwietnia 2011 dotyczy dochodów i wydatków gminy z 2010 r., powiązanych z budżetem państwa – w tym zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, finansowanych z udziałem dotacji celowych z MSWiA. NIK uznała, że dotację na odbudowę 11 obiektów mostowych wydano zgodnie z warunkami umów o jej rozliczenie. Natomiast wydatkowanie części dotacji w kwocie 1 mln zł na odbudowę odcinków sieci wodnej wzdłuż Miedzianki uznano za nieprawidłowe.

NIK zakwestionowała dwie faktury na łączną kwotę 672,3 ty. zł za wykonanie w listopadzie 2010 r. naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zniszczonej w trakcie odbudowy murów brzegowych rzeki przy ul. Głównej 26 i 27. Zdaniem NIK, było to zadanie niezwiązane bezpośrednio z likwidacją skutków powodzi, ponieważ zniszczenia nastąpiły wskutek „działania osób trzecich, a nie żywiołu”. Uszkodzenie już odbudowanej sieci kanalizacyjnej oraz części podbudowy drogi spowodowała firma, działająca na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który jest zarządcą rzeki. W opinii kontrolerów, zabrakło porozumienia oraz synchronizacji działań między gminą a Zarządem. 

Gmina z dotacji powtórnie sfinansowała odbudowę sieci i drogi. Obiektywnie trzeba dodać: kontrolerzy podkreślili, iż działania gminy można uznać za stan wyższej konieczności ( z uwagi na zapewnienie odprowadzenia ścieków czy przejezdności drogi ). Niemniej zarzucili gminie brak udokumentowanych działań na dochodzenie od zarządcy rzeki 672,3 tys. zł na wyrównanie szkody. We wnioskach pokontrolnych NIK zobowiązała burmistrza do podjęcia skutecznych działań na rzecz odzyskania tej kwoty. Czy to jest realne?

Chciałbym wierzyć, iż windykacyjne działania gminy będą skuteczne, a mieszkańcy będą otrzymywać systematyczne informacje na temat ich przebiegu oraz rezultatów. Być może, do godła „Teraz Polska” dorzucimy wówczas godło „Teraz należności”.

Jerzy Wojciechowski

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Podczas remontu domu…

26-01-2020 Wyświetleń:631 Brak komentarzy

Uciekali przed polic…

26-01-2020 Wyświetleń:543 Brak komentarzy

W Nowym Roku spotkan…

26-01-2020 Wyświetleń:74 Brak komentarzy

Płonął pustostan…

26-01-2020 Wyświetleń:1227 7 Komentarzy

Bełchatowska spół…

24-01-2020 Wyświetleń:1276 2 Komentarze

Kolejna fabryka czę…

24-01-2020 Wyświetleń:2820 12 Komentarzy

XIX Mistrzostwa MiG …

23-01-2020 Wyświetleń:203 Brak komentarzy

Liga Halowej Piłki …

22-01-2020 Wyświetleń:349 Brak komentarzy

PRW: Zadłużony na …

22-01-2020 Wyświetleń:3485 45 Komentarzy

Działoszyn, 8.30 ra…

22-01-2020 Wyświetleń:2156 Brak komentarzy

Burmistrz: porażaj…

21-01-2020 Wyświetleń:4225 34 Komentarzy

Artur Oliasz nowym p…

20-01-2020 Wyświetleń:5129 62 Komentarzy

niedziela, styczeń 26, 2020