b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_basen_2018_dzien_otwarty_DSC_0718.jpg

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące otwartego kąpieliska w Bogatyni, w formie pytań i odpowiedzi. Zestawienie przygotował Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Czy basen przy ul. Kąpielowej jest samowolą budowlaną?

TAK
Wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Zgorzelcu decyzja nr 240/2017, którą w materiałach filmowych okazywał się podwykonawca, była sprzeczna z prawem w sposób rażący, co PINB w Zgorzelcu sam stwierdził poprzez złożenie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (DWINB) o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji oraz postanowienia nr 71/2017 z dnia 14.12.2017 r. W uzasadnieniu PINB w Zgorzelcu wskazał, że opłata legalizacyjna w postanowieniu jest błędnie naliczona, a wydana decyzja zatwierdza przedłożony projekt budowlany, lecz nie zezwala na wznowienie wstrzymanych prac budowlanych.
6 marca 2018 r. DWINB stwierdził nieważność powyższego postanowienia i decyzji PINB w Zgorzelcu w związku z rażącym naruszeniem art. 49 ust. 4 pkt. 2 Prawa budowlanego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 31 maja 2019 oddalił skargę Gminy Bogatynia uzasadniając, że decyzję nr 240/2017 wydano z rażącym naruszeniem prawa budowlanego, obalając w całości twierdzenia poprzedniego Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

--

Czy ogłoszenie przetargu na dokumentację było gospodarne i konieczne?

TAK
Po powrocie postępowania do organu pierwszej instancji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Postanowienie nr 56/2019 z 20 grudnia 2019 r. wstrzymujące roboty budowlane oraz nałożył na gminę szereg obowiązków, a w tym przede wszystkim konieczność przedłożenia „projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami”. Tym samym konieczne jest wykonanie projektu budowlanego przez gminę, co obecnie jest przedmiotem zamówienia publicznego dostępnego dla każdego wykwalifikowanego wykonawcy. Odmienne stwierdzenia części radnych i niezgłoszonych podwykonawców są nieuprawnione.

--

Czy gmina może wykorzystać poprzedni projekt?

NIE
W związku z tym, że na budowie doszło do zmian w projekcie zagospodarowania terenu, a także istnieje bezwzględna potrzeba zapewnienia podgrzewania wody basenowej (co z niewiadomych przyczyn nie znalazło się w ówczesnym projekcie budowlanym, a było przedmiotem zamówienia), Gmina jest zobowiązana sporządzić odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez PINB w postanowieniu nr 56/2019. Gmina nie ma innego wyjścia, aby móc dokończyć budowę rozpoczętą bezprawnie na skutek decyzji osób odpowiedzialnych ówcześnie za prowadzenie i realizację inwestycji. Obecnie nie jest możliwe wykorzystanie projektu budowlanego, który został uprzednio złożony do zatwierdzenia w PINB w Zgorzelcu, ponieważ m.in. nie oddaje on obecnego stanu placu budowy opuszczonego przez Wykonawcę.

--

Czy wykonawca przekazał gminie dokumentację powykonawczą?

NIE
Wykonawca nie przekazał gminie – mimo opuszczenia placu budowy oraz kierowanych pisemnych wezwań – dziennika budowy oraz pozostałej dokumentacji powykonawczej wymaganej prawem. Gmina Bogatynia wielokrotnie wzywała Wykonawcę tj. firmę „Swimmingpools - baseny”, Grażyna Aftanas (m.in. pismami z dnia 13.12.2018 r., 07.01.2019 r., 27.06.2019 r.) do dostarczenia kompletnej dokumentacji przebiegu procesu budowlanego. Wykonawca pismem z dnia 05.07.2019 r. poinformował Gminę Bogatynia, że nie jest możliwe dostarczenie wymaganych dokumentów, gdyż całość dokumentacji dotyczącej inwestycji „Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni” jest w posiadaniu Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

--

Czy gmina może obecnie prowadzić jakiekolwiek prace na basenie?

NIE
Dopiero po złożeniu prawidłowego projektu budowlanego poprzedzonego wykonaniem inwentaryzacji robót wykonanych – PINB naliczy opłatę legalizacyjną w prawidłowej wysokości, zatwierdzi projekt budowlany i pozwoli na wznowienie prac.
Odmienne twierdzenia radnych są nieprawdziwe.

--

Czy gmina może szybko otrzymać pozwolenie na użytkowanie obiektu?

NIE
Gmina nie może szybko otrzymać pozwolenia na użytkowanie obiektu ponieważ jest on samowolą budowlaną.

--

Czy w sprawie kąpieliska zostały złożone zawiadomienia do organów ścigania?

TAK
W sprawie budowy basenu zostały złożone w 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa (obecnie toczą się czynności przed organami ścigania). Dotyczą one:
1. Przekroczenia uprawnień i niedopełnieniu obowiązków oraz przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Gminie Bogatynia lub szkody wielkich rozmiarów przez byłego burmistrza Andrzeja G. i byłego skarbnika gminy Andrzeja R.,
2. Posłużenia się dokumentem podrobionym lub przerobionym przez Wykonawcę (zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu)
3. Posłużenia się dokumentem podrobionym w postaci opinii geotechnicznej na obszarze zamierzonej budowy.
Ponadto obecnie jest badana przez odpowiednie służby sprawa uczestnictwa kierownika budowy w procesie budowlanym.

--

Czy gmina odzyskuje podatek Vat z inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska…”?

TAK
Gmina na bieżąco odlicza podatek VAT należny ze sprzedaży i świadczenia usług. W składanej co miesiąc deklaracji VAT 7 należna urzędowi skarbowemu kwota jest rozliczana z nadwyżki podatku VAT naliczonego z inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska”.
W związku z wieloma zastanymi nieprawidłowościami w ewidencjach księgowych dotyczących prowadzonej inwestycji, dokonana została szczegółowa weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupu prowadzonych dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, złożono stosowne korekty deklaracji oraz ustalono ostateczną kwotę możliwą do odliczenia. Obecnie trwają czynności zmierzające do jednorazowego odzyskania przez gminę tej kwoty.

Źródło UMiG Bogatynia 

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+8 #18 alakot 2020-07-06 07:49
Cytuję Ciekawski:
Płyta symbolizująca Bogatynię w parku naprzeciwko urzędu też popadła w niełaskę?

Masz na myśli ten herb-koszmarek za 30 000 zł nie pasujący do niczego ? Weź go sobie !
Cytować | Zgłoś administratorowi
-7 #17 Ciekawski 2020-07-06 05:23
Płyta symbolizująca Bogatynię w parku naprzeciwko urzędu też popadła w niełaskę?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-7 #16 Wesoły 2020-07-03 17:30
Ciekawe czy stowarzyszenie jeszcze działa, może bym się zapisał?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #15 uderw 2020-07-03 16:39
Cytuję Tępy:
Cytuję Mamy DOŚĆ:
Dajcie sobie spokoj !!! Cała cwaniaka Blasiaka


To prawda od jakiegoś czasu czytając bogatynia.info.pl czuję się jakbym oglądał TVPis

Przez 12 lat czułeś ,że oglądasz..co ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-8 #14 Tępy 2020-07-03 14:36
Cytuję Mamy DOŚĆ:
Dajcie sobie spokoj !!! Cała wasza redakcja i banda od blasiaka !!! Fakt jest taki ze zmarnuje basen ten pseudo burmistrz !!! Mając kilkanaście lat firmę która załatwi wszelkie formalności przy budowach, mając takie doświadczenie jako kierownik prac budowlanych to dokończenie inwestycji na basenie powinno mu zająć gora 2-3 miesiące. Mam nadzieje ze ktoś się znajdzie kto pociągnie do odpowiedzialności tego cwaniaka Blasiaka


To prawda od jakiegoś czasu czytając bogatynia.info.pl czuję się jakbym oglądał TVPis
Cytować | Zgłoś administratorowi
-4 #13 Tępy 2020-07-03 14:34
Cytuję bez:
Cytuję Wąs:
Na tego Burmistrza nie ma co liczyć, w kółko tylko co było źle zrobione, a co On zrobił? Ja bym chętnie poszedł na referendum, ale jakby było pytanie o odwołanie Burmistrza.


TĘPY gościu czego nie rozumiesz,masz budżet masz zobowiązania,to czego oczekujesz??????
12 lat siedziałeś,klaskałeś a teraz czegoś chcesz???????


Tępi to są ci, którzy nie potrafią nawet wywnioskować z opublikowanych dokumentów, że basen powinien już służyć mieszkańcom. Najgorzej jest jak wypowiadają się laicy. A swoją drogą, dlaczego nie ma całej treści Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czyżby Błasiak coś ukrywał, że jest tylko pierwsza strona???
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #12 referendum 2020-07-03 10:43
Referendum natychmiast,bo łeb podnoszą popłuczyny AG ! Wszyscy won!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #11 bez 2020-07-03 10:26
Cytuję Wąs:
Na tego Burmistrza nie ma co liczyć, w kółko tylko co było źle zrobione, a co On zrobił? Ja bym chętnie poszedł na referendum, ale jakby było pytanie o odwołanie Burmistrza.


TĘPY gościu czego nie rozumiesz,masz budżet masz zobowiązania,to czego oczekujesz??????
12 lat siedziałeś,klaskałeś a teraz czegoś chcesz???????
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #10 Franek Dolas 2020-07-03 08:32
Cytuję Stachu:
Burmistrz nie chce otworzyć basenu? Dziwne?:) Często w inwestycjach są istotne odstępstwa od projektu i robi się projekt zamienny, kompmetnie nie wierzę temu Burmistrzowi, nic nie zrobił przez dwa lata.

Zeby zrobić projekt zamienny, najpierw należy zrobić projekt basenu. A z artykułu wynika, ze tego nie zrobiono. A jeżeli masz uzgodniony projekt i uzyskana Decyzje o pozwoleniu na budowę to każde istotne odstępstwo od projektu, skutkuje koniecznością uzyskania Zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, co wiąże się z przygotowaniem dodatkowego projektu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #9 Czerwony klapek 2020-07-03 07:23
Nie bedzie basenu i tyle!przestańcie narzekać! przecierz będą kurtyny wodne w mieście to starczy ;-) buahahahaa,a pan albinos karmazynowy robi sobie rynek i jak go wywalicie z urzędu to bedzie dresami abibasa na rynku gonił ;-) XD XD.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

MDR o moście na tr…

03-08-2020 Wyświetleń:107 Brak komentarzy

Komentarz Burmistrza…

03-08-2020 Wyświetleń:217 Brak komentarzy

Bez komentarza

02-08-2020 Wyświetleń:1081 8 Komentarzy

Okleili Ci auto na K…

02-08-2020 Wyświetleń:1886 1 Komentarz

Półfinalistki Miss…

02-08-2020 Wyświetleń:1240 1 Komentarz

To oni będą liczy…

01-08-2020 Wyświetleń:2422 24 Komentarzy

Jak kiedyś prostowa…

01-08-2020 Wyświetleń:702 2 Komentarze

"Historia filii…

01-08-2020 Wyświetleń:877 3 Komentarze

76. rocznica wybuchu…

01-08-2020 Wyświetleń:309 Brak komentarzy

Z Bogatyni do Zittau…

01-08-2020 Wyświetleń:1589 4 Komentarze

Trwa kampania refere…

30-07-2020 Wyświetleń:1724 25 Komentarzy

Nowe wsparcie unijne…

30-07-2020 Wyświetleń:1154 7 Komentarzy

wtorek, sierpień 04, 2020