- reklama -
b_699_699_16777215_00_images_stories_wybory_2020_121181548_4456172297786282_3853908584807882244_o.jpg

Zaprosiliśmy kandydatów (komitety) do wyrażenia opinii i poglądów w zaproponowanych przez nas blokach tematycznych. Wszystkim zadaliśmy 10 takich samych pytań. Prezentujemy kolejeną sylwetkę. Odpowiedzi przysłał Wojciech Dobrołowicz. Treść publikujemy bez ingerencji redakcyjnej.

Wojciech Dobrołowicz, fot. mat. wyb.

[Czytaj także: Wybory: sprawdzamy kandydatów]

1) Jakie jest Pana zdanie na temat wydobycia węgla brunatnego w Bogatyni i sytuacji z tym związanej, również w aspekcie lokalnym jak i międzynarodowym?

Węgiel brunatny to dla nas „brunatne złoto”. Dopóki złoża się nie wyczerpią powinien być wydobywany. Nie może być tak, aby kraje, w których funkcjonują kopalnie, zakazywały prowadzenia tego rodzaju działalności w naszym kraju.  Transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i rozkładać się na wiele lat. I oto będę zabiegał.

Ochrona miejsc pracy Kopalni oraz Elektrowni Turów to jest powinność nas wszystkich. Transformacja energetyczna staje się faktem, ale musi ona uwzględniać interesy mieszkańców Bogatyni oraz całej gminy. Moim celem jest jak najdłuższe funkcjonowanie „Turowa”. Wszelkie decyzje muszą być podejmowane z uwzględnieniem głosu mieszkańców. Przez kilkadziesiąt lat kombinat turoszowski był źródłem utrzymania dla tysięcy rodzin, a osiągnięcie neutralności klimatycznej nie może się odbywać z pokrzywdzeniem pracowników i ich rodzin. Głos burmistrza musi być w tej kwestii jednoznaczny i słyszalny.

2) Jakie najważniejsze problemy ma teraz Bogatynia i jak je rozwiązać?

Miasto i Gmina Bogatynia boryka się od wielu lat z różnymi problemami. Według mnie najpoważniejszymi są:

    1. Brak poczucia bezpieczeństwa– konieczne jest jak najszybsze otwarcie Komisariatu Policji zapewnienie większej liczby policjantów, zwiększenie aktywności straży miejskiej, uruchomienie i rozbudowa monitoringu, ścisła współpraca z instytucjami w zakresie wykrywania przestępstw, uporządkowanie koryta Miedzianki i innych cieków wodnych, nowe oświetlenie drogowe i doświetlenie przejść dla pieszych oraz uporządkowane chodniki i pobocza.
    2. Niepewność przyszłości w zakresie dalszego funkcjonowania Kopalni i Elektrowni oraz ochrona miejsc pracy – obrona kompleksu Turów i ochrona miejsc pracy, utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, nowe targowisko miejskie z lokalizacją ustaloną w konsultacjach społecznych, nowe targowisko w Sieniawce oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.
    3. Brak nowych miejsc pracy - Zawsze kołem zamachowym gospodarki są inwestycje drogowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi istotny punkt mojego programu. Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lokalnej gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców. Dla rozwoju gminy konieczne jest także zwiększanie ilości mieszkań. Planuję uruchomienie programu budowy mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie+”.
    4. Problemy komunikacyjne–wymagana jest rozbudowa linii autobusowej komunikacji miejskiej, zabieganie o szybką budowę linii kolejowej do Bogatyni, uruchomienie przystanku kolejowego w Porajowie, remont i budowa dróg (zwłaszcza na terenach wiejskich), a także dofinansowanie już wiele lat obiecanej przebudowy drogi Bogatynia –Opolno Zdrój.
    5. Problemy z dostępem do mediów i zły stan infrastrukturalny –istotne jest przeprowadzenie inwestycji, które w końcu poprawią warunki życia mieszkańców, do których należą uciepłownienie Trzcińca i innych obszarów Bogatyni, budowa wodociągu do Wolanowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja sieci ciepłowniczej i wodociągowej, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii.

3) Czy budżet Bogatyni wymaga restrukturyzacji? Jak powinny funkcjonować finanse Bogatyni?

Budżet to plan finansowy, w którym powinny zostać zabezpieczone środki na podstawowe zadania własne gminy, ale także na inwestycje. Nie można mówić o restrukturyzacji budżetu, gdy nie ma strategicznego planu na przyszłość. A gmina Bogatynia nie posiada żadnego planu rozwoju, żadnej długofalowej strategii. Niestety nikt do tej pory nie widział takiej potrzeby. A szkoda, ponieważ przez takie działanie pozyskiwanie środków zewnętrznych może zostać ograniczone. Oczywiście, obecnie znając sytuację oraz problemy gminy i Urzędu zmieniam to. Nie można dzielić środków z budżetu tylko „na tu i teraz”. Mam perspektywiczny plan na przyszłość. Jeśli zostanie przez mieszkańców zaakceptowany, zrestrukturyzuję budżet tak, aby w końcu  środki były planowane zarówno na potrzeby bieżące, jak i na inwestycje.

Oczywiście konieczne jest racjonalne wydatkowanie publicznych środków, także oszczędzanie, ale nigdy nie pozwolę, aby odbywało się to kosztem mieszkańców, rad osiedlowych czy też klubów i stowarzyszeń. Wiem, że te środki służą realizacji bardzo ważnych celów, takich jak integracja czy też aktywizacja społeczna. Jestem zwolennikiem myślenia, że zamiast szukać oszczędności niejednokrotnie pozornych, to należy pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrze chociażby unijne z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

4) Czy szpital w Bogatyni powinien funkcjonować i w jakiej formie?

Szpital musi pozostać i służyć kolejnym pokoleniom Bogatynian. Oczywiście względy ekonomiczne są bardzo ważne i wymuszają pewne zmiany w funkcjonowaniu  placówek ochrony zdrowia. Jestem zwolennikiem modernizacji i unowocześniania naszego szpitala chociażby poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej (rezonans, tomograf). Zwiększenie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa warunki pracy personelu medycznego to dla mnie priorytet.

5) Jaki jest Pana pomysł na rozwiązanie sytuacji z legalizacją bogatyńskiego kąpieliska?

W tym przypadku nie potrzebujemy nowego pomysłu, lecz konsekwentnych działań, rozmów oraz zastosowania się to obowiązujących przepisów. Mój plan jest taki, aby do końca 2020  roku pozyskać niezbędną dokumentację, a po nowym roku przeprowadzić niezbędne prace naprawcze i wykończeniowe. Odbiór i otwarcie basenu miejskiego nastąpi do końca czerwca 2021 roku.

6) Czy Urząd Miasta i Gminy oraz spółki gminne powinny funkcjonować w takiej formie jak dotychczas?

Urząd powinien być dla mieszkańców i służyć mieszkańcom. Zawsze podchodzę z szacunkiem do drugiego człowieka i tego samego oczekuję od wszystkich moich współpracowników. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli pracować na rzecz mieszkańców. Wprowadzamy już projekt „Mobilny urzędnik”, by osoby starsze i schorowane mogły załatwić wiele spraw u siebie w domu. Powołany został także Koordynator ds. dostępności, aby opracować zmiany powodujące przełamanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, tak aby mogły samodzielnie załatwić wiele spraw. Na pewno należy wzmocnić merytorycznie i poprawić efektywność działów związanych z realizacją inwestycji i pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Natomiast odnosząc się do spółek gminnych, to bez wątpienia konieczny jest merytorycznie przeprowadzony audyt. Dostrzegam duże możliwości ich rozwoju, który gwarantują dobrze wykwalifikowani pracownicy. Oczywiście zawsze można usprawnić niektóre obszary, tak aby spółki lepiej służyły wszystkim mieszkańcom.

7) Kto będzie powołany na Pana zastępców ds. polityki regionalnej i ds. inwestycji?

Na pewno będą to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Osoby, które znają problemy, z jakimi od wielu lat borykają się mieszkańcy oraz zdecydowane, aby realizować zadania sprawnie, skutecznie i zgodnie z prawem.

8) Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje, które powinny być zrealizowane w Bogatyni?

1. Modernizacja i doposażenie szpitala gminnego.

2. Uruchomienie monitoringu miejskiego i modernizacja oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego w całej gminie i mieście.

3. Remont i modernizacja placówek oświatowych.

9) Jakie są – według Pana – największe atuty Bogatyni?

Miasto i Gminę Bogatynia zamieszkują wspaniali ludzie, którzy wybrali ten teren jako swoje miejsce na ziemi i nie zamieniliby go na żadne inne. Z jednej strony miejsce bardzo malownicze, położone na styku trzech granic, z drugiej bardzo uprzemysłowione z kompleksem Turów. Połączenie tych walorów powoduje, że jest to wyjątkowe miejsce.

10) Jak poprawić bezpieczeństwo w Bogatyni?

Jak już wcześniej wspomniałem należy jak najszybciej otworzyć nowy  Komisariat Policji i zwiększyć liczbę policjantów. W całym kraju słyszymy o odtwarzaniu i budowie nowych policyjnych posterunków. Po rozmowie z mieszkańcy chciałbym, aby taki nowoczesny posterunek Policji powstał w Porajowie. Niedługo taki posterunek powstanie w Węglińcu, nie widzę przeszkód, aby powstał również w gminie Bogatynia. 

Zwiększyć aktywność straży miejskiej w zakresie utrzymania spokoju i porządku w miejscach publicznych. Priorytetem jest uruchomienie i rozbudowa monitoringu, a także ścisła współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie wykrywania przestępstw. Należy też pamiętać o zagrożeniu związanym z możliwymi podtopieniami, w tym celu trzeba  uporządkować koryto Miedzianki i innych cieków wodnych. Na bezpieczeństwo na drogach wpłynie nowe oświetlenie drogowe i doświetlenie przejść dla pieszych, a zwłaszcza na terenach wiejskich chodniki oraz uporządkowane pobocza.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

-1 #39 Bola 2020-11-04 08:26
Cytuję ***** ***:
***** ***

De bil! Napisz coś ciekawego...merytorycznego,godnego uwagi!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #38 Artu 2020-11-04 07:55
Niby wszystko dobrze, ale...po co pisać o otwarciu nowego komisariatu policji w Bogatyni, skoro jest on już właściwie zbudowany i nie jest to zasługą żadnego z kandydatów na burmistrza. Trzeba może coś zaplanować i zrobić, a nie przypisywać sobie sukcesy nie kon9iecznie swoje. Gdyby tak się przyjrzeć programowi wyborczemu, to więcej takich kwiatów jest.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #37 ***** *** 2020-10-29 16:05
***** ***
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #36 Młoda 2020-10-28 17:47
Cytuję Bóg, Honor, Ojczyzna:
Brawo Panie Wojtku. Życzę wygranej w pierwszej turze. Wierzę w to, że wygra Prawda, Uczciwość i Patriotyzm.

Szczęść Boże
Czy mógłby pan nam mieszkańcom tego umęczonego miasta przybliżyć siebie.Powiedzieć coś o sobie.Czy ma pan żonę,dzieci,psa lub kota.Bo jak ma pan nam poświęcić conajmniej 4 lata swojego życia to warto by mieszkańcy wiedzieli i to tyle.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #35 Trochę historii 2020-10-28 10:27
Pan Dobrołowicz jako sołtys Gronowa nie pozostawił po sobie najlepszego wrażenia Był jedną kadencję i ludzie mu podziękowali .Próbował swoich sił w wyborach na radnego (bez powodzenia) i na Wójta (także bez powodzenia) .Czy my w Bogatyni już jesteśmy takimi idiotami żeby rządził nami sołtys Gronowa ludzie ogarnijcie się
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #34 Ella 2020-10-28 07:38
Cytuję Druga twarz:
ale przeciez polityka pis to rabunek i dojenie ile sie da, obecni liderzy bogatynskiego kola pis rowniez,doili za grzmielewicza, moze nazwiska bys chcial?

No jeśli tak piszesz to jak określisz rabunek naszych pieniędzy na emerytury z OFE dokonany przez POprzedników? Albo wyprowadzanie pieniędzy z Państwa poprzez VAT? Jedni i drudzy są siebie warci! TU na dole (w gminie) trochę co innego się liczy - nie partia, tylko to nazwisko - czy godne czy sponiewierane przez właściciela. A to z kim większość obecnych kandydatów się bratała i co robili wszyscy wiedzą. Pogrzmielewiczowcy bardzo się boją stracić wpływy,ale DOŚĆ już nakradliście! Dajcie odetchnąć temu miastu i dajcie ludziom normalnie żyć!Bez bandyctwa na ulicach, bez dilera na każdym rogu, z normalnymi wyremontowanymi drogami, z wyremontowanymi szkołami, otwartym basenem itp. itd. To do was pogrzmielewiczowcy, to do was układający się z bandytami:MIEJCIE TROCHĘ GODNOŚCI OSOBISTEJ I ZREZYGNUJCIE!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #33 Gordii 2020-10-28 06:00
Czerwona zaraza komunistyczna won, Dobrołowicz tak, Olijasz nie
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #32 Biorę 2020-10-28 05:57
Cytuję Wiem:
A kto ma być burmistrzem? Ten amoralny osobnik Oliasz? Wiesz jakie osoby wspierają tego cwaniaka? Ilu komuchów jest przy nim? A pan radny T. to co, wzór uczciwości? Mam nadzieję że jakiś diler sprzeda kiedyś działę jego dziecku!!!!

W punkt
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #31 hihih 2020-10-27 21:01
Dobrołowicz wyskoczył z rekawa,i do tego Morawiecki go reklamuje,nie daje wam to do myślenia,oni zamkna kopalnie i cała reszte
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #30 Druga twarz 2020-10-27 19:32
Cytuję ***** ***:
Cytuję Bogatynia12345:
Ludzie którzy atakują Dobrołowicza za decyzje ludzi w Warszawie to po prostu idioci. Wybierzcie sobię znów swojego ziomka z Bogatymi i żyjcie dalej w tym ćpakodołku. Zresztą po stylu wypowiedzi widać jaki element to piszę. Apeluje do wszystkich zainteresowanych odcięciem od koryta hołoty drenujacej to miasto od kilkudziesięciu lat, idźcie na wybory i głosujcie na Dobrołowicza. Gadanie że PiS rządził gminą przez 12 lat w Postaci Grzmielewicza to tak jak gadanie że Grzmielewicz był uczciwy. Wszyscy wiedzą że Grzmielewicz realizował swoją politykę rabunku gminy i nie miało to nic wspólnego z polityką PiS.


ale przeciez polityka pis to rabunek i dojenie ile sie da, obecni liderzy bogatynskiego kola pis rowniez,doili za grzmielewicza, moze nazwiska bys chcial?

Grzmielewicza wywalili z PiS a kto mu zezwolił na okradanie radni za co domy postawili z basenem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Ranking kredytów go…

30-11-2020 Wyświetleń:103 Brak komentarzy

Radni uchwalili podw…

30-11-2020 Wyświetleń:2482 24 Komentarzy

Finał Powiatowej Li…

30-11-2020 Wyświetleń:231 Brak komentarzy

Nakrętki od serca

30-11-2020 Wyświetleń:623 3 Komentarze

W bogatyńskim szpit…

29-11-2020 Wyświetleń:9553 68 Komentarzy

Biblioteka wznawia d…

29-11-2020 Wyświetleń:235 Brak komentarzy

Petycja w obronie Tu…

27-11-2020 Wyświetleń:1378 9 Komentarzy

Uważaj na czad

26-11-2020 Wyświetleń:652 Brak komentarzy

"Bezpańskie…

26-11-2020 Wyświetleń:1581 3 Komentarze

Awaria, przerwa w do…

25-11-2020 Wyświetleń:1869 2 Komentarze

Zmieniono Radę Nadz…

24-11-2020 Wyświetleń:4734 37 Komentarzy

Rewitalizacja kolej …

24-11-2020 Wyświetleń:1515 6 Komentarzy

wtorek, grudzień 01, 2020