Magistrat opublikował informację o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Wpłynęła jedna oferta i wygrała.

Marcin Woroniecki jako prowadzący Projekt „Maj Kultura”, fot. archiwum UMiG Bogatynia/P. Dusza

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Informuję, że w wyniku zakończenia postępowania konkursowego komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w dniu 27 lutego 2023 r. wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury:

Pana Marcina Woronieckiego zamieszkałego w Bogatyni.

Na podstawie § 9 Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową zatwierdzam konkurs na stanowisko Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Woroniecki spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko. Posiada on wyższe wykształcenie oraz wiedzą, kwalifikacje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków na stanowisku Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.