Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania jako jedyna firma zgłosiła się do przetargu na bieżące remonty dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2023-2024. Cena zaproponowana przez firmę komunalną to 3,3 mln zł, problem w tym, że magistrat zaproponował na ten cel 1 mln zł. To już kolejny przetarg kiedy GPO składa w urzędzie dużo wyższe oferty niż zaplanowano. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prawie 50 pozycji zestawionych w tabeli robót. Wśród najważniejszych można wymienić remont cząstkowy 3000 m kw. nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ręcznym obcinaniem krawędzi, wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego o średniej grubości uszkodzeń 6 cm, (materiał nowy). Planowana jest również regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych - kilkadziesiąt sztuk, ustawienie krawężników betonowych (drogowe, najazdowe,
skośne), etc. 

Podane  obmiary poszczególnych zakresów robót są szacunkowe i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy Bogatynia na lata 2023 i 2024 oraz podanych w ofercie cen jednostkowych.  Kłopot w tym, że zaproponowana cena przewyższa ponad 3-krotnie tą zaplanowaną. Przetarg nie został rozstrzygnięty. 

Przypomnijmy, że kilka dni temu również tylko jedna firma zgłosiła się do "przetargu śmieciowego" organizowanego przez Bogatynię. Oczywiście firma ta to Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Problem w tym, że oferta jest 7 milionów (sic!) złotych wyższa niż zaplanowano na ten cel w budżecie. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule Czy grozi nam "paraliż śmieciowy"?.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.