Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni chce zbudować na nowo targowisko w Sieniawce. Wyznaczono działkę, na której mają stanąć nowe pawilony handlowe. Problem w tym, że oferty na samą dokumentację znacząco przewyższają kwotę jaką Urząd zamierza zapłacić. Urzędnicy nie poddają się jednak. 

Ulica Bogatyńska w Sieniawce, fot. archiwum

Kolejny raz ogłoszono postępowanie w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska w Sieniawce. Według zaproszenie do składania ofert targowisko może powstać na części działki nr 232 (obr. 0016, Sieniawka; AM-2) o łącznej powierzchni 17 975 m2. Działka zlokalizowana jest po prawej stronie ulicy Bogatyńskiej (w dalszej części). Temat poruszaliśmy już jesienią ubiegłego roku (vide Chcą "ucywilizować" i "przesunąć" targowisko w Sieniawce). Kilkukrotnie unieważniano już postępowanie, ponieważ oferty znaczące przekraczają kwotę jaką zamawiający chce przeznaczyć na ten cel. Propozycje jakie padały od firm wahały się między 90 - 244 tys. zł. 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest płaski, otoczony polami i lasami. Jest to teren położony w Sieniawce, na działce o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny funkcji mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy, tereny funkcji mieszanej - usługowej oraz produkcyjnej strefy przedsiębiorczości (U3) oraz tereny dróg i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej i nr drogi). Ponadto działka znajduje się w granicy udokumentowanych złóż węgla brunatnego oraz w granicy obszaru górniczego Turoszów Bogatynia I i Bogatynia II.

Projektowane zagospodarowanie działki obejmować będzie jak najmniejszą, możliwą powierzchnię do zaprojektowania miejsc pod stanowiska handlowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na terenie targowiska będą zaprojektowane miejsca pod stanowiska handlowe zabudowane (40 stanowisk) o powierzchni ok 24 m2 każde, wraz z przyłączem do sieci elektrycznej. Dodatkowo ma być przewidziana powierzchnia targowa dla kupców sezonowych w ilości 10 o minimalnych wymiarach. Zaprojektowany ma być również budynek techniczno - sanitarny z pomieszczeniami dla osób dozorujących oraz sprzątających targowisko w tym pomieszczenie na sprzęt i środki do utrzymania czystości.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.