Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego 23 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni przy ul. Kościuszki 33.

Fot. archiwum

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni przy ul. Kościuszki 33" w terminie do dnia 7 lutego 2024 r. do godz.15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego. Szczegóły konkursu i wymagania można znaleźć na stronie internetowej Starostwa.

Dyrektorem szkoły od 1 września 2009 r. jest Katarzyna Koman. Dyrektor jest również nauczycielką przedmiotów zawodowych, ekonomicznych i informatycznych. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła także studia podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Z Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni jest związana od 01 września 2002 r.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.