W dniach 15-19 kwietnia na czesko-polskiej strefie przygranicznej przeszkoleni zostali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji Obwodu Libereckiego oraz Armii Republiki Czeskiej z Komendy Wojewódzkiej w Libercu.

Ćwiczenie pod nazwą SECTOR LIBEREC miało na celu koordynację procedur i współpracy w przypadku przywrócenia ochrony na granicach wewnętrznych Republiki Czeskiej z Rzeczpospolitą Polską. Wszystko to zgodnie z postanowieniami artykułów zawartych w Kodeksie Granicznym Schengen.

Choć podstawową zasadą funkcjonowania strefy Schengen jest swobodne przekraczanie granic wewnętrznych, w wyjątkowych przypadkach europejskie normy prawne dopuszczają tzw. tymczasowe przywrócenie ochrony granic wewnętrznych. Na podstawie obiektywnie uzyskanych informacji w obszarze np. nielegalnej migracji rząd Republiki Czeskiej może tymczasowo przystąpić do możliwości wprowadzenia ochrony granicy wewnętrznej i tym samym zapobiec zbliżającej się fali migracji lub zagrożeniu porządku wewnętrznego oraz bezpieczeństwo.

W ramach ćwiczeń policjanci z Oddziału Policji Zagranicznej Obwodu Policji Kraju Libereckiego wraz z Kompanią Piechoty Rezerwy Czynnej Obwodowego Dowództwa Wojskowego Libereckiego udali się do wyznaczonej strefy przygranicznej o długości prawie 30 km, aby sprawdzić swoje umiejętności umiejętności.

Przez pięć dni i cztery noce podstawowymi zadaniami ponad stu policjantów i żołnierzy stało się zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na przejściach granicznych, kontrola graniczna oraz nadzór na całej długości wyznaczonego odcinka tzw. zielonej granicy. Biorąc pod uwagę trudność nie tylko ukształtowania terenu, ale także zasięgu strefy przygranicznej podlegającej siedmiu gminom Ziemi Frýdlanckiej, policjanci i żołnierze obsłużyli niemal kilkanaście połączeń transgranicznych. Były to nie tylko przejścia dla pieszych czy rowerzystów, ale także główne tranzytowe przejścia graniczne z RP. Aby ćwiczenie jak najbardziej przypominało sytuacje rzeczywiste, przez cały tydzień realizowano sytuacje modelowe. Policjanci i żołnierze musieli zatem elastycznie i skutecznie reagować np. na naruszenia granicy państwowej przez fikcyjnych przemytników czy monitorować przepływ migrantów i jak najskuteczniej ich zabezpieczać. W tym celu mieli do dyspozycji nie tylko zaawansowaną technologię w postaci pojazdów terenowych z kamerą termowizyjną, czterokołowców, dronów z kamerami termowizyjnymi, ale mogli także polegać na kolegach z psami specjalnie przeszkolonymi do poszukiwania ludzi lub konnej jednostce policji. Należy zaznaczyć, że całe ćwiczenie nie odbyło się wyłącznie w formie ćwiczenia modelowych sytuacji. Ponadto policjanci i żołnierze przeprowadzili także kontrole rzeczywiste, podczas których skontrolowali 996 samochodów, 1516 osób, zatrzymali dwie osoby za przewóz niedozwolonej ilości papierosów, a rozstrzygnięcie tych zdarzeń przekazano Urzędowi Celnemu. Za uchybienia w postępowaniu nakazowym wystawili na miejscu 7 mandatów karnych oraz zgłosili do organu administracyjnego 3 przypadki. Zatrzymali jedną osobę bez ważnego pobytu na terytorium Czech oraz zatrzymali jedną osobę przechodzącą przez rejestrację w Systemie Informacyjnym Schengen.

Podziękowania za realizację tego wydarzenia należą się nie tylko burmistrzom gmin, ale także zespołowi realizacyjnemu Komendy Wojewódzkiej Policji Kraju Libereckiego pod kierownictwem Zastępcy Dyrektora ds. Służb Zewnętrznych płk. mgr inż. Pavel Bartoš i Armia Republiki Czeskiej, Regionalne Dowództwo Wojskowe pod dowództwem płk. Inż. Tomáš Gubáš, którzy byli osobiście obecni na szkoleniu i dzięki temu mogli wypowiedzieć się na temat zaangażowania swoich podwładnych w całe ćwiczenie. W szkoleniach i pokazach dynamicznych w modelowych sytuacjach wziął także przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kraju Libereckiego gubernator Martin Půta wraz z przedstawicielem Sztabu Zarządzania Strategicznego Dyrekcji Służby Zagranicznej Policji. Dawid Krzyżek. Choć wszyscy zgodzili się, że zaangażowanie jednostek policji i wojska na co dzień nie jest tak intensywne, ze względu na sytuację bezpieczeństwa absolutnie wskazane jest przeprowadzenie innych podobnych ćwiczeń wzmacniających zdolność działania, współpracę i koordynację działań poszczególnych jednostek do ewentualnej współpracy w rzeczywistych sytuacjach. 

W związku z tym obowiązuje motto: „Kto jest przygotowany, nie jest zaskoczony”.  

Źródło: informacja prasowa Liberecki Kraj

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.