- reklama -

Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizacja terenu rekreacyjnego „ZALEW” w Bogatyni - zostało unieważnione, fot. DZBurmistrz odwołał przetarg na rewitalizację "zalewu". Powodem mają być kłopoty finansowe i toczące się przed sądem postępowania egzekucyjne

Wyniki przetargu dotyczącego strategicznej inwestycji rewitalizacyjnej miały być znane w październiku. Zamiast tego pojawiły się plotki o unieważnieniu przetargu przez gminę. Dzisiaj poznaliśmy faktyczny stan sprawy. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wydał komunikat, który z uwagi na istotne treści publikujemy poniżej.

"(...)Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizacja terenu rekreacyjnego „ZALEW” w Bogatyni - zostało unieważnione (...) z uwagi na fakt, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W związku z wystąpieniem w dniu 7 sierpnia 2010 r. w Mieście Bogatynia powodzi, która zniszczyła część infrastruktury miasta - Gmina Bogatynia podjęła decyzję o odbudowie zniszczonych mostów, dróg i ulic.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozstrzygnięto kilka postępowań i zawarto umowy z wybranymi Wykonawcami m.in. na odbudowę w systemie zaprojektuj i wybuduj 11 obiektów mostowych na terenie miasta Bogatynia. Wykonawcą ww zadania zostało konsorcjum trzech firma a pomimo, iż zakończenie robót miało nastąpić w miesiącu maju 2011r. to do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane. Zadanie to było finansowane ze środków uzyskanych z tzw pomocy rządowej w ramach programu pomocy dla 18 najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi gmin w Polsce.

W toku realizacji zadania okazało się , iż środki finansowe otrzymane w ramach pomocy rządowej są niewystarczające na sfinansowanie strategicznego dla Gminy Bogatynia zadania tj. odbudowy 11 obiektów mostowych, których odbudowa umożliwi przywrócenie prawidłowego układu komunikacyjnego w mieście.

Stąd też oddanie do użytku przedmiotowych 11 obiektów mostowych i przywrócenie prawidłowego układu komunikacyjnego w mieście jest w obecnej sytuacji zadaniem nadrzędnym.

W toku realizacji umowy na odbudowę 11 obiektów mostowych w II połowie 2011r pojawiły się problemy z płatnościami na rzecz podwykonawców, z którymi nie uregulował płatności Wykonawca przedmiotowego zadania. Firmy te wystąpiły do Gminy Bogatynia z żądaniami zapłaty, wskazując jako podstawę swoich roszczeń art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego dotyczący solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Na dzień dzisiejszy jeden z podwykonawców wystąpił przeciwko Gminie Bogatynia o zapłatę kwoty ponad 800 000,00 zł i w razie uznania jego żądania przez Sąd Okręgowy Gmina Bogatynia będzie zmuszona uregulować tę należność wraz z należnymi odsetkami pomimo wcześniejszej zapłaty tej kwoty Wykonawcy. Ponadto sukcesywnie występują żądania innych podwykonawców o zapłatę należności. Realizując te żądania Gmina Bogatynia zmuszona będzie zapłacić z własnych środków wg danych na dzień dzisiejszy kwotę ponad 4 mln zł.

Trzeba zaznaczyć, iż Gmina Bogatynia terminowo wywiązywała się ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, a kłopoty płatnicze występujące obecnie są następstwem nie wywiązywania się Wykonawcy zadania ze zobowiązań wobec podwykonawców czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Obowiązująca regulacja kodeksu cywilnego zawarta w wyżej przytoczonym art. 647 kodeksu cywilnego stawia Gminę Bogatynia w niekorzystnej sytuacji, gdyż faktycznie musi regulować należności wobec podwykonawców, którzy zgłaszają swoje roszczenia.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny jak również toczące się postępowania sądowe o zapłatę zgłoszonych roszczeń w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych przeciwko Gminie Bogatynia - zdaniem Zamawiającego wystąpiła znacząca zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania, jak również wykonanie zadania w aktualnej sytuacji nie leży w interesie publicznym, ponieważ konieczne jest wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2012 na zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem na dokończenie odbudowy mostów i przywrócenie układu komunikacyjnego w mieście – w ramach usuwania skutków powodzi. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

W imieniu Zamawiającego BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA mgr Andrzej Grzmielewicz"

Na ten temat pisaliśmy:

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Uciekał przed polic…

17-06-2021 Wyświetleń:463 Brak komentarzy

Zatrzymano poszukiwa…

17-06-2021 Wyświetleń:2205 Brak komentarzy

Tydzień Olimpijski

17-06-2021 Wyświetleń:117 Brak komentarzy

Zawody na Skateparku…

17-06-2021 Wyświetleń:138 Brak komentarzy

80 000 zł na stoł…

17-06-2021 Wyświetleń:746 13 Komentarzy

9. Festiwal Teatraln…

17-06-2021 Wyświetleń:88 2 Komentarze

Kto zostanie nowym P…

15-06-2021 Wyświetleń:2377 12 Komentarzy

Do TSUE wpłynął w…

15-06-2021 Wyświetleń:1433 23 Komentarzy

Odznaczenie dla Zofi…

15-06-2021 Wyświetleń:487 1 Komentarz

Artur Oliasz zrezygn…

14-06-2021 Wyświetleń:4111 27 Komentarzy

Uczniowie Zespołu S…

14-06-2021 Wyświetleń:446 Brak komentarzy

Pożar na terenie by…

14-06-2021 Wyświetleń:1064 3 Komentarze

piątek, czerwiec 18, 2021