Burmistrz Andrzej Grzmielewicz, fot. archiwum UMiG Bogatynia/TVK

Czy Andrzej Grzmielewicz wystartuje w wyborach parlamentarnych, jaka jest nowa Rada, co z pieniędzmi na odbudowę i podwyżkami za wodę - tylko u nas odpowiedź na te pytania i wiele innych

bogatynia.info.pl (Marcin Siennicki): 100 dni nowej kadencji, jak się pracuje z nowymi ludźmi?

Burmistrz MiG Bogatynia Andrzej Grzmielewicz: 100 dni nowej kadencji to okres, w którym wykonaliśmy ogrom prac. Począwszy od przekazania mieszkań dla powodzian, a skończywszy na rozpoczęciu prac budowlanych. Jestem przekonany, że w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy będziemy mogli powiedzieć i zobaczyć znaczenie więcej – mam na myśli dalsze postępy w pracach. Jeżeli pyta Pan Redaktor o ludzi to muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony i wdzięczny. Wielu moich współpracowników na co dzień nie szczędzi sił, a efekty są widoczne. Bez tego zaangażowania nie wykonalibyśmy tak wielu prac.

Jaka jest nowa Rada z perspektywy Burmistrza?

Rada Gminy i Miasta to organ uchwałodawczy, który działa niezależnie od burmistrza. Mogę powiedzieć, że czuję wsparcie i zaangażowanie ze strony radnych. Ponad połowa radnych to doświadczeni samorządowcy, a siedmiu z nich pełniło funkcję radnego w poprzedniej kadencji. Dziś każdemu z nas zależy na odbudowie gminy – tak więc ja uczynię wszystko aby współpraca z Radą układała się jak najlepiej. Każdy z nas wykonuje swoją pracę – naszą pracą, a właściwie misją jest działanie na rzecz Mieszkańców i Gminy.

Jakie są najpilniejsze działania na tę kadencję (również te "niepowodziowe")?

Straty gminy są ogromne, dlatego większość zadań, które musimy wykonać to prace związane z odbudową. W pierwszej kolejności odbudujemy główne drogi i mosty na Miedziance. Równocześnie prowadzimy prace związane z budową 3 bloków oraz osiedla dla powodzian – w ten sposób wybudujemy ponad 180 mieszkań - są to bez wątpienia największe inwestycje mieszkaniowe od czasu budowy osiedla Serbinów. Jeżeli mówimy o inwestycjach niezwiązanych z usuwaniem skutków powodzi to należy wspomnieć o głównej arterii komunikacyjnej w naszym mieście oraz o deptaku miejskim. W ubiegłym roku przejęliśmy na własność dworzec PKS, a także skutecznie aplikowaliśmy o środki zewnętrzne na remont ulicy II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego – niestety przez powódź musieliśmy odłożyć nasze plany, ale w tej kadencji będzie to jedno z najważniejszych zadań. Oczywiście stale będziemy poprawiać estetykę miejską, będziemy również wykonywać remonty na osiedlach i wsiach. Wyremontujemy świetlicę wiejską w Posadzie, a także Dom Kultury w Zatoniu. Inną ważną inwestycją jest budowa drugiej niecki na wysypisku śmieci. Mógłbym wymieniać wszystkie zadania bez końca, ale myślę, że nie o to tu chodzi. Jestem przekonany, że przy okazji kolejnego spotkania będziemy mogli zweryfikować to co udało się zrobić.

Niska promesa rządowa, i co dalej?

Jak do tej pory otrzymaliśmy z budżetu państwa 10 mln złotych. Ostatnie środki przekazywane były w lutym. Mamy zapewnienie, że w najbliższym czasie do Bogatyni trafią kolejne pieniądze, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą i staramy się wykonywać wszystkie prace tak szybko jak to jest możliwe. 11 lutego otrzymaliśmy 2 mln złotych oraz zapewnienie, że do Bogatyni trafi jeszcze 37 mln złotych. Słowa zostały wypowiedziane publicznie, a więc liczymy na to, że będziemy mogli skorzystać z tych pieniędzy jak najszybciej.

Samorząd w perspektywie wyborów parlamentarnych

Samorząd nie ma zbyt wiele wspólnego z wyborami parlamentarnymi ale rozumiem, że chce Pan zapytać o moje plany. Wbrew krążącej opinii nie zamierzam kandydować do sejmu, ponieważ w wyborach samorządowych zobowiązałem się do rozwiązywania problemów Bogatyni. Nie porzucę danego słowa.

Jak wygląda sprawa podwyżek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

Chciałoby się powiedzieć… Nowy rok – nowe ceny. Jednak ja stanowczo nie zgadzam się aby fundować mieszkańcom podwyżkę na poziomie 20%. Swoje stanowisko wyraziłem dosyć jasno we wnioskach, a także dwukrotnie podczas sesji. Oczywiście zgadzam się z faktem, iż zmiany wysokości podatków i rosnące koszty wymagają również weryfikacji wysokości taryf za wodę i ścieki, ale nie zgadzam się z 20% podwyżką. Podczas ostatnich dwóch sesji toczyliśmy szeroką debatę na ten temat - 4 marca Rada podjęła uchwałę, która w tej chwili jest przedmiotem badania służb nadzoru wojewody. Po rozstrzygnięciu będziemy wiedzieli czy uchwała wchodzi w życie, czy też ponownie rozpocznie się procedura ustalenia nowych taryf. Do tego czasu obowiązywać będą obecne ceny.

Sprawa przyszłości bogatyńskiego szpitala

Bogatyński szpital to jednostka, która działa mimo ogromnych trudności jakie stale dotykają służbę zdrowia. Przykładem może być ograniczenie liczby placówek świadczących opiekę medyczną po godzinie 18 i w święta. Niestety na pewne kwestie nie mamy żadnego wpływu ale zapewniam, że będziemy poszukiwać rozwiązań, które będą najlepsze dla nas wszystkich. Oczywiście bez pomocy samorządu działanie naszego szpitala nie byłoby możliwe. Stąd od kilku lat kolejne władze Bogatyni robią wszystko aby zabezpieczyć właściwą opiekę mieszkańcom. Nie wyobrażam sobie sytuacji aby w 25-tysięcznej gminie, na terenie której znajdują się 2 potężne kombinaty przemysłowe zabrakło jednostki świadczącej opiekę medyczną. Jako samorząd będziemy wspierać służbę zdrowia również dlatego, że nasza Gmina to szczególne miejsce. Ostatnie bolesne doświadczenie pokazało, że odcięci od świata musieliśmy radzić sobie sami. To w sposób szczególny pokazuje jak ważną jednostką jest nasz szpital.

Jakie są plany upamiętnienia tragedii powodziowej?

Bogatynia otrzymała ogromną pomoc. Chcielibyśmy aby 7 sierpnia był pewnym symbolem, dlatego zorganizujemy uroczystości upamiętniające tragedię, która dotknęła naszą gminą. Ten dzień będzie również okazją aby zaprosić wszystkich, którzy pomagali nam w trudnych chwilach – zaprosić i podziękować. Jeszcze w tym roku wydamy specjalną publikację. Więcej szczegółów na temat organizowanych uroczystości podamy w najbliższym czasie.

Proszę o komentarz w sprawie budowy mostu transgranicznego

Na dzień dzisiejszy dobiegają końca prace związane z budową połączenia drogowego. Wraz ze Starostą Hradka nad Nysą oraz Nadburmistrzem Miasta Zittau wystąpiliśmy o zwołanie posiedzenia komisji trójstronnej celem przyspieszenia prac związanych z budową mostu granicznego na Nysie Łużyckiej. W tej chwili oczekujemy na odpowiedź z ministerstwa.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.