Radni na kolejnej zaplanowanej sesji Rady Miejskiej (19.12) będą głosować wysokość dopłaty do cen wody i odprowadzenia ścieków. Dla bogatynian oznacza to kolejną podwyżkę. 

fot. archiwum bogatynia.info.pl

15 stycznia była zatwierdzona poprzednia taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (opisywaliśmy temat szczegółowo w artykule Raporty komisji i wzrost cen wody). Od tej daty bogatynianie pierwszy raz odczuli podwyższę cen wody.  W zeszłym roku, po zmianie prawa to Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdził taryfę po rozpatrzeniu wniosku Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. Taryfę ustalono na okres 3 lat ze skokowymi podwyżkami aż do kwoty 24,63 zł za metr sześcienny łącznie ze ściekami. Gmina dopłaca do cen wody, w przyszłym roku mają to być 4 mln zł. 

Dotychczas dopłatami objęta była taryfowa grupa 1 odbiorców (gospodarstwa domowe) i jej wysokość w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosiła: za 1 m 3 wody - 1,76 zł netto + VAT od dnia 01.01.2019 r. i - 2,13 zł netto +VAT od dnia 16.06.2019r.; za 1 m3 ścieków - 4,82 zł netto + VAT od dnia 01.01.2019 r. i - 5,28 zł netto VAT od dnia 16.06.2019r. Wraz z dopłatami ostatnio (w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2019 roku) ceny  były w wysokości: 6,46 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody (5,98 zł netto + 8%VAT); 9,86 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków ( 9,13 zł netto + 8% VAT ).

Na sesji radni zdecydują o dopłatach na kolejne miesiące przyszłego roku. Dopłata będzie jednakowa, jednak w zatwierdzonej wcześniej taryfie cena wody zmieni się w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 roku, a następny skok cenowy będzie od 16 czerwca do 31 grudnia br. Ustalono wysokość dopłat na 2020 na poziomie: 1,84 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody (1,70 zł netto + 8%VAT); 4,54 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków (4,20 zł netto + 8% VAT).

Uwzględniając ustalone dopłaty, cena za dostawę wody i odprowadzane ścieki dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe, w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 roku wyniesie: 6,92 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody (6,41 zł netto + 8%VAT) i 11,02 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków (10,21 zł netto + 8% VAT).

W okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2020 roku wraz z dopłatą ceny będą kształtowały się następująco: 7,03 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody (6,51 zł netto + 8%VAT); 11,22 zl brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków (10,39 zł netto + 8% VAT ).

Dopłaty w wysokości określonej powyżej przekazywane będą Bogatyńskim Wodociągom i Oczyszczalni S.A. Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów budżetu gminy na rok 2020. Dopłaty będą obowiązywać od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwalenie dopłat jest uzasadnione tym, że ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzone Decyzją z dnia 21 maja 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (...), ustalone przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. znacznie przewyższają średnie krajowe ceny w innych miastach Polski i średnią cenę 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla województwa dolnośląskiego - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały. Źródłem finansowania dopłat, będą dochody własne Gminy Bogatynia w wysokości 4 mln zł.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.