b_699_699_16777215_00_images_stories_okiem_bogatynia_3d.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 30.03.2020r. do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 55 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 39 osób; odnotowano 2 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 1 osoba jest hospitalizowana. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

 

29.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że na dzień 29.03.2020r na godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 60 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 39 osób; odnotowano 2 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w tym 1 osoba jest hospitalizowana. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest na bieżąco monitorowana

28.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 28.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 56 osob; nadzorem epidemiologicznym objęto 83 osoby; hospitalizowana ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 1 osoba; odnotowano 2 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest s tale monitorowana. 

27.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 27.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego:
- kwarantanną objętych jest 83 osoby;
- nadzorem epidemiologicznym objęto 107 osób;
- hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby;
- odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 
26.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 26.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych są 103 osoby; nadzorem epidemiologicznym objęto 115 osób; hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby; odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

25.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 25.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 139 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 115 osób; hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 1 osoba; odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

24.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 24.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 158 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 112 osób; hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby; odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

23.03.2020

Informujemy, że do dnia 23.03.2020 r. do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego kwarantanną objętych są 204 osoby.  Nadzorem epidemiologicznym objęto 112 osób. Hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby.  Odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

22.03.2020

Informujemy, że do dnia 22.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego kwarantanną objętych jest 209 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 111 osób. Hospitalizowana ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 1 osoba. Odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

21.03.2020

Informujemy, że do dnia 21.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego kwarantanną objętych jest 217 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 116 osób.
Hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 3 osoby. Odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

20.03.2020

Informujemy, że do dnia 20.03.2020 r. do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego: kwarantanną objętych jest 165 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 109 osób.
Hospitalizowane ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby. Odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

Informujemy, że zjazd z DK na autostradę A4 w kierunku Wrocławia jest już otwarty. Informujemy jednocześnie, że przejścia graniczne w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach są już całkowicie drożne, a odprawy na nich odbywają się na bieżąco.

19.03.2020 r. do godz. 14:00

Informujemy, że do dnia 19.03.2020 r. do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego kwarantanną objętych jest 165 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 109 osób. Odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

[19/03/2020 godz. 12.50] Na polecenie Wojewody Dolnośląskiegozamknięto zjazdy z drogi krajowej nr 30 (ul. Słowiańska) na autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Ma to związek z przeniesieniem kontroli granicznych poza przejście graniczne w Jędrzychowicach po to, aby rozładować kolejki oczekujących na wjazd do Polski.

18.03.2020r do godz. 14:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 18.03.2020r do godz. 14:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano [nowych] stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Kwarantanną objętych jest 129 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 105 osób; hospitalizowana ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 1 osoba; odnotowano 1 potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

17.03.2020 r. o godzinie 15.47

Informujemy, ze dnia 17.03.2020 r. o godzinie 15.47, odnotowano stwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca powiatu zgorzeleckiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, podjął zgodnie z określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego działania przeciwepidemiczne ograniczające rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.

17.03.2020r do godz. 13:30

Informujemy, że do dnia 17.03.2020r do godz. 13:30 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Kwarantanną objętych jest 56 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 71 osób. Hospitalizowana ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 1 osoba. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie rzetelne i sprawdzone komunikaty zamieszczane są na stronach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Urzędu Miasta Zgorzelec.

16.03.2020r do godz. 13:30

Informujemy, że do dnia 16.03.2020r do godz. 13:30 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Kwarantanną objętych jest 51 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 64 osoby. Nie ma osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie rzetelne i sprawdzone komunikaty zamieszczane są na stronach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Urzędu Miasta Zgorzelec.

5.03.2020 r. do godziny 11:00

Informujemy, że do dnia 15.03.2020 r. do godziny 11:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Kwarantanną objętych jest 9 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 39 osób. Hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 jest 2 osoby. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

14.03.2020r. do godz. 13:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 14.03.2020r. do godz. 13:30 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

Kwarantanną objętych jest 9 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 39 osób; hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

13.03.2020r do godz. 16:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 13.03.2020r do godz. 16:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanną objętych jest 8 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 38 osób; hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 są 2 osoby.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

12.03.2020r. o godz. 17:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 12.03.2020r. o godz. 17:30 otrzymał z WSSE we Wrocławiu wyniki badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 metodą rt RT PCR, które były ujemne.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu stwierdzi wygaszenie decyzji o kwarantannie. Obie decyzje (o konieczności kwarantanny oraz o jej wygaszeniu) zostaną przesłane pocztą do wszystkich osób, których one dotyczą tj. opiekunów prawnych dzieci oraz personelu szkoły.
 
12.03.2020r do godz. 13:30
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że do dnia 12.03.2020r do godz. 13:30 na terenie powiatu zgorzeleckiego nie odnotowano stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanną objętych jest 901 osób; nadzorem epidemiologicznym objęto 17 osób; hospatitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS CoV-2/COVID-19 jest 2 osoby. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zgorzeleckiego jest stale monitorowana.

Andrzej Kellner PPIS w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #100 sąsiadka 2020-03-31 15:13
Wierni z bogatyńskiej parafii wrócili z Mexyku i co? Nie ma żadnej kwarantanny,baby z wycieczki latają po sklepach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #99 Zaniepokojony 2020-03-31 14:37
Cytuję gz:
Róbcie więcej testów- szczególnie w Bogatyni, gdzie mieszka mnóstwo pracowników firm zatrudnionych przy budowie nowego bloku w elektrowni. Całe ich grupy bez żadnych zabezpieczeń robią zakupy w bogatyńskich marketach narażając mieszkańców. Przyjeżdżają przecież z całego kraju, więc z pewnością już przywlekli COVID 19

To prawda, przepełnione busy z firmowcami, zatrzymują sie przy marketach w centrum i przy biedronkach. Chodzą po kilkanaście osób, plują kaszlą aż obrzydzenie bierze. Choćbyśmy nie wiem jak przestrzegali zaostrzen, to Ci debile ten syf do Nas przyniosą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #98 gz 2020-03-31 13:07
Róbcie więcej testów- szczególnie w Bogatyni, gdzie mieszka mnóstwo pracowników firm zatrudnionych przy budowie nowego bloku w elektrowni. Całe ich grupy bez żadnych zabezpieczeń robią zakupy w bogatyńskich marketach narażając mieszkańców. Przyjeżdżają przecież z całego kraju, więc z pewnością już przywlekli COVID 19
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #97 Herszt 2020-03-31 07:36
Cytuję JANJA:
A gdzie w statystyce kwarantanny uwzględnieni powracający w dniu 28.03 z Meksyku?


Oni łażą po Biedronce, chyba nie mają kwarantanny, ale z drugiej strony podobno nie pracują?:)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #96 Maks 2020-03-30 20:35
60 osób w kwarantanna. Z czego 40 omyłkowo skierowanych na kwarantanne przez nieudolne przeprowadzoną kontrolę graniczną i sanepid z ktorym nie można się skontaktować aby rozpatrzyli reklamacje. Nieudolny kraj....
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #95 Dziad proszalny 2020-03-30 19:08
Ach,! jak przydała by się strzelnica w każdej gminie.Szpital 1 w powiecie. Krematorium w każdej wsi.
To tylko zły sen. Miliardy dolców na latające trumny F ileś tam. Kawałka gazy z gumką nie potrafimy wyprodukować. Na karabiny, mundury, kapelanów, katechetów kasa.Kupili dziadków za 13 emerytury a teraz siedź dziadu do śmierci w chałupie. To dla twojego dobra. Za dziesięć lat technika medyczna doprowadzi że dziadek to będzie,, slogan" z przeszłości.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #94 JANJA 2020-03-30 17:01
A gdzie w statystyce kwarantanny uwzględnieni powracający w dniu 28.03 z Meksyku?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #93 Johnny 2020-03-28 22:40
Dwa potwierdzone przypadki, a ile osób siedzi w domu na grypę wg badania przez telefon?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #92 Dr.House 2020-03-28 20:20
Cytuję Felek:
Cytuję Dr.House:
Do informacji jest druga osoba z potwierdzonym covid19 w zgorzelcu

A gdzie to przeczytałeś?


W gościu niedzielnym, jak widać napisali prawdę
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #91 miejscowy 2020-03-28 19:38
szaleństwo... drugi test zrobiony! BRAWO ZGORZELEC! co będzie jak tych testów 1000 zrobicie? bo ja wiem. 1000 przypadków
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Informacje o koronaw…

12-03-2020 Wyświetleń:24866 100 Komentarzy

Kalendarz referendal…

30-03-2020 Wyświetleń:1446 11 Komentarzy

Policjanci apelują …

30-03-2020 Wyświetleń:1377 5 Komentarzy

Trzech mężczyzn za…

30-03-2020 Wyświetleń:1321 Brak komentarzy

Wszyscy się "o…

30-03-2020 Wyświetleń:594 2 Komentarze

W nocy spłonęły a…

29-03-2020 Wyświetleń:4737 5 Komentarzy

Mogin powraca z now…

29-03-2020 Wyświetleń:2295 6 Komentarzy

Zlekceważyli zakaz …

29-03-2020 Wyświetleń:3519 23 Komentarzy

Takie widoki w Poraj…

29-03-2020 Wyświetleń:912 6 Komentarzy

Będzie referendum w…

27-03-2020 Wyświetleń:4204 26 Komentarzy

Kolejne dziewięć s…

27-03-2020 Wyświetleń:2389 3 Komentarze

"Skarbie" …

26-03-2020 Wyświetleń:867 Brak komentarzy

wtorek, marzec 31, 2020