Gmina Bogatynia została powiadomiona o możliwości nabycia prawa do środków pieniężnych zgromadzonych po zmarłych, których ostatnim miejscem zamieszkania był teren Gminy Bogatynia.

Upoważnia to Gminę Bogatynia do uruchomienia procedury sądowej w zakresie nabycia spadku w myśl art. 935 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U.z 2022 r.poz.1360 ze zm.).

W związku z powyższym prosi się o stawiennictwo w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia (kasa Urzędu) po telefonicznym umówieniu (nr tel. 75 77 25 159), ewentualnych spadkobierców po niżej wymienionych zmarłych w terminie 14 dni od daty ogłoszenia i złożenie stosownego oświadczenia w przedmiotowej sprawie (czy spadkobiercy podejmą działania zmierzające do nabycia spadku po zmarłych /lub nie, bądź czy spadkobiercy podjęli działanie zmierzające do nabycia spadku po zmarłych):

Szot Stanisław

Matelski Grzegorz

Gruza Władysław

Komar Halina

Sadowski Jan

Marczukiewicz Lilianna

Ejnochowska Irena

Gniwek Sabina

Z poważaniem

Burmistrz MiG Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.