Około 800 tys. zł zapłaciła Bogatynia za utrzymanie basenu od 2020 roku. Kolejne 500 tys. to nakłady związane z legalizacją i uporządkowaniem inwestycji.

Basen w maju 2022 roku, fot. Czytelnik

Zapytanie radnego Dominika Zawady w sprawie udzielenia informacji na temat kosztów utrzymania obiektu Basenu przy ul. Kąpielowej odsłania nam koszty niezrealizowanej inwestycji.

Koszty inwestycyjne oraz bieżące związane z utrzymaniem obiektów basenu otwartego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni w latach 2020 2022 zawierają sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za każdy kolejny rok budżetowy.

W ślad za tymi sprawozdaniami podajemy:

Koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną:

2020 r. - 21.468,58 zł

2021 r. - 21.071,18 zł

2022 r. - 23.693,22 zł

Koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci:

2020 r. 190.514,76 zł

2020-2021 0,00 zł

2022 r. - 4.920,00 zł

2022 r. - 248.729,40 zł

w tym miesięczne koszty ochrony (brutto):

2020 r. - 16.633,91 zł

2021r.18.047,79 zł

2022 r. 19.753,80 zł

Bieżąca eksploatacja stacji transformatorowej na terenie basenu miejskiego:

2020 - 2021 - 0 zł

2022 - 4920 zł.

Koszty inwestycyjne:

2020 r. - 123.654,34 zł (inwentaryzacja robót, mapa, dokumentacja budowlano- kosztorysowa do legalizacji inwestycji, zabezpieczenie sieci wodociągowej na okres zimowy);

2021 r. - 186.368,39 zł regeneracja i naprawa 19 pomp basenowych, końcowa płatność za dokumentację);

2022 r. - 259.525,12 zł (opłata legalizacyjna i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).

Radny pytał również o inwestycje w okolicy basenu. Z odpowiedzi urzędniczych możemy dowiedzieć o ich stanie. 

Iwestycje związane z budową toru rowerowego pumptrack jak również wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD "Jarzębinka" częściowo odbywały i odbywają się na terenie budowy basenu otwartego, więc w zakres przekazywanego wykonawcom terenu budowy wchodziła również niewydzielona część terenu przy obiektach basenowych.

Nie było zatem potrzeby informowania wykonawców o możliwości korzystania z terenu przy obiektach basenu ponieważ teren był i jest częścią terenu budowy, co wyklucza partycypację w kosztach ochrony, a teren budowy toru rowerowego w trzech końcowych miesiącach budowy posiadał własną niezależną ochronę.

Składowanie drogich materiałów czy przechowywania drogiego sprzętu na terenie parkingu przy obiektach basenu nie było objęte zwiększeniem zakresu ochrony, a pozwoliło uchronić deponowany sprzęt i materiały przed nagminną kradzieżą i dewastacją.

Obecnie na terenie basenu prowadzone są prace związane z wykonaniem zasilania w energię elektryczną ROD ,,Jarzębinka" którego punktem początkowym jest stacja transformatorowa na tym terenie.

W ramach realizacji sieci monitoringu sygnał z kamer zainstalowanych na terenie basenu i toru rowerowego będzie przekazywany do centrum monitoringu w Straży Miejskiej, dlatego prace ziemne na terenie basenu będą jeszcze prowadzone, a teren parkingu będziemy wykorzystywać do składowania części materiałów związanych z tymi pracami.

Dotychczasowe prace ziemne i obciążenie jakiemu zostały poddane nawierzchnie ciągu komunikacyjnego i parkingu przy obiektach basenu od strony ul. Kąpielowej pozwalają stwierdzić, że zostały one wykonane na solidnej podbudowie bez szkód dla tych nawierzchni.

Po skończonych robotach na nawierzchniach zostaną przeprowadzone prace porządkowe

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.