Przy torze PUMPTRACK postawiono tablicę informacyjną. Magistrat tłumaczy dlaczego.

Fot. bogatynia.info.pl

Komunikat UMiG Bogatynia:

W odpowiedzi na zamieszczony komentarz na jednym z portali społecznościowych, przedstawiamy stanowisko Wydziału Inwestycji dotyczące tabliczek zamontowanych na ternie przy torze rowerowym PUMPTRACK.

Dotyczy: zadania pn.: „Budowa toru rowerowego pumptrack, siłowni zewnętrznej wraz z elementami zagospodarowania i oświetlenia terenu na terenie Zalewu w Bogatyni na części działki nr 21 AM-4 obr. II Bogatynia w ramach projektu „Rowerowo aktywni” w formule zaprojektuj i wybuduj”

W związku z zakończeniem robót budowlanych toru rowerowego PUMPTRACK, Burmistrz MiG Bogatynia, zgodnie z art. 54 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Obecnie trwa procedura administracyjna związana z dopuszczeniem obiektu do użytkowania (uzyskaniem braku sprzeciwu do zakończenia budowy).

Pod koniec stycznia br. magistrat informował, że Budowa toru pumptrack jest na ukończeniu [foto].

Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła: 2.962.722,70 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1.131.857 zł.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.